Biuro Zarządu

  • Dubas Alicja Kierownik Biura Zarządu
    Telefon: 17 8536361 w. 125
  • Szymańska Ewa Stanowisko ds. kadr i organizacji pracy Rady Nadzorczej
    Telefon: 17 8536361 w. 127
  • Tomczyk Ilona Stanowisko ds.obsługi i organizacji pracy Zarządu Funduszu
    Telefon: 17 8536361 w. 126