Rejestry prowadzone przez WFOŚiGW w Rzeszowie 

WFOŚiGW w Rzeszowie prowadzi następujące rejestry:

  1. Rejestr wniosków
  2. Rejestr uchwał Zarządu
  3. Rejestr uchwał Rady Nadzorczej
  4. Rejestr zawartych umów