Zapraszamy na kolejne spotkania w cyklu spotkań w poszczególnych gminach województwa podkarpackiego, których celem jest prezentacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

Program Czyste Powietrze

Zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniach właścicieli lub współwłaścicieli budynków mieszkalnych, którzy planują realizację inwestycji polegających na wymianie źródeł ciepła oraz innych elementów kompleksowej termomodernizacji budynków mieszkalnych.

Harmonogram spotkań gminnych na drugi tydzień cyklu – pobierz plik.

Czyste PowietrzePorozumienie w sprawie realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” podpisał 7 czerwca 2018r. Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kazimierz Kujda – z Prezesami zarządów 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz Prezesem Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. Uroczystość odbyła się w Sali im. Anny Walentynowicz w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Podpisanie Porozumienia

Od lewej: Prezes Zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda i
Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie Bogusław Kida.

Dnia 4 września 2018r. rozpoczyna się cykl spotkań w poszczególnych gminach województwa podkarpackiego, których celem jest prezentacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

Harmonogram spotkań gminnych na pierwszy tydzień cyklu – pobierz plik.

W czwartek 7 czerwca w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia ws. realizacji programu priorytetowego Czyste Powietrze.

Podpisanie Porozumienia

Porozumienie zostało zawarte pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bankiem Ochrony Środowiska. W podpisywaniu porozumienia uczestniczyli Premier Mateusz Morawiecki, Minister Finansów Teresa Czerwińska i Minister Środowiska Henryk Kowalczyk. W imieniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Porozumienie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał Pan Bogusław Kida Zastępca Prezesa Zarządu. W uroczystości wzięła również udział Pani Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki.