Dnia 11 września 2018r. w Opocznie (województwo łódzkie) odbyło się spotkanie na temat rządowego programu Czyste Powietrze. Na spotkaniu obecni byli Premier Mateusz Morawiecki oraz Minister Środowiska Henryk Kowalczyk, Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kazimierz Kujda a także Prezesi Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako przedstawiciel WFOŚiGW w Rzeszowie w spotkaniu uczestniczył Zastępca Prezesa Zarządu Pan Bogusław Kida.

Spotkanie w Opocznie

W sprawie informacji dotyczących Programu Priorytetowego Czyste Powietrze prosimy:

1) sprawdzić zawartość Portalu Beneficjenta i strony internetowej WFOŚiGW w Rzeszowie, gdzie będą publikowane najnowsze informacje dot. Programu

2) przy połączeniu telefonicznym z WFOŚiGW w Rzeszowie prosimy korzystać z numeru

17 853 63 61

w czasie zapowiedzi centrali wybierać numery wewnętrzne:

222

lub

333

Można też dzwonić do naszych Przedstawicielstw Zamiejcowych:

1) z rejonu krośnieńskiego - do Przedstawicielstwa w Krośnie - numer telefonu:

13 420 49 85

2) z rejonu przemyskiego - do Przedstawicielstwa w Przemyślu - numer telefonu:

16 676 01 18

Ze względu na dużą ilość połączeń telefonicznych mogą być trudności w uzyskaniu połączenia z WFOŚiGW w Rzeszowie.

Prosimy o korzystanie z Portalu Beneficjenta i z poczty lelektronicznej jako drogi uzyskania informacji o Programie Czyste Powietrze.

Zapraszamy na kolejne spotkania w cyklu spotkań w poszczególnych gminach województwa podkarpackiego, których celem jest prezentacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

Program Czyste Powietrze

Zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniach właścicieli lub współwłaścicieli budynków mieszkalnych, którzy planują realizację inwestycji polegających na wymianie źródeł ciepła oraz innych elementów kompleksowej termomodernizacji budynków mieszkalnych.

Harmonogram spotkań gminnych na drugi tydzień cyklu – pobierz plik.

Czyste PowietrzePorozumienie w sprawie realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” podpisał 7 czerwca 2018r. Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kazimierz Kujda – z Prezesami zarządów 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz Prezesem Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. Uroczystość odbyła się w Sali im. Anny Walentynowicz w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Podpisanie Porozumienia

Od lewej: Prezes Zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda i
Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie Bogusław Kida.

Dnia 4 września 2018r. rozpoczyna się cykl spotkań w poszczególnych gminach województwa podkarpackiego, których celem jest prezentacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

Harmonogram spotkań gminnych na pierwszy tydzień cyklu – pobierz plik.

W czwartek 7 czerwca w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia ws. realizacji programu priorytetowego Czyste Powietrze.

Podpisanie Porozumienia

Porozumienie zostało zawarte pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bankiem Ochrony Środowiska. W podpisywaniu porozumienia uczestniczyli Premier Mateusz Morawiecki, Minister Finansów Teresa Czerwińska i Minister Środowiska Henryk Kowalczyk. W imieniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Porozumienie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał Pan Bogusław Kida Zastępca Prezesa Zarządu. W uroczystości wzięła również udział Pani Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki.