Czyste PowietrzeInformujemy, że od 1 stycznia 2020 roku zgodnie z ust. 6.7 pkt 6) Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, koszty zakupu i montażu źródła ciepła, przyłącza cieplnego, gazowego lub elektroenergetycznego w budynkach nowobudowanych nie są kwalifikowane.

Od naszych codziennych wyborów zależy jakość powietrza, którym oddychamy. Dlatego przypadający 14 listopada Dzień Czystego Powietrza jest doskonałą okazją do tego, by przypomnieć, że spalanie śmieci w domowych piecach niesie bardzo poważne konsekwencje nie tylko dla zdrowia i życia mieszkańców, ale także – dla środowiska.

Największy udział w zanieczyszczeniu powietrza w naszym kraju ma niska emisja, której źródłem jest przede wszystkim dym z nieefektywnych i nieekologicznych pieców w domach jednorodzinnych. Nierzadko – zamiast dobrej jakości paliwa – trafia do nich złej jakości węgiel oraz odpady, które powinny zostać poddane recyklingowi, a nie spłonąć w palenisku, generując trujący dym. Drugim głównym źródłem zanieczyszczeń są spaliny samochodowe.

Mieszkańcy mogą wpłynąć na jakość powietrza, inwestując w środowisko. Taką możliwość dają między innymi ogólnopolskie Programy „Czyste Powietrze” oraz „Mój Prąd”, realizowane w ramach współpracy między Narodowym a Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzięki nim można zdobyć atrakcyjne dofinansowanie na wymianę systemu ogrzewania na ekologiczny, docieplenie domu, by uniknąć strat ciepła, a także montaż instalacji odnawialnych źródeł energii, by produkować prąd i ciepło na własne potrzeby z energii odnawialnej.

14 listopada jako Dzień Czystego Powietrza został ustanowiony w 2005 roku przez Fundację Ekologiczną Arka.

Czyste PowietrzeSzanowni Państwo,

W dniu 2 września 2019 r. uruchomiona zostanie baza urządzeń grzewczych spełniających wymagania programu priorytetowego Czyste Powietrze. Baza dostępna będzie pod adresem: czyste-urzadzenia.ios.edu.pl

czy3
WFOŚiGW w Rzeszowie informuje, że mieszkańcy niżej wymienionych gmin pomoc w przygotowaniu i weryfikacji wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Czyste Powietrze mogą uzyskać udając się do siedzib właściwych Urzędów Gmin:

Lp. Gmina Adres siedziby gminy
1 Baranów Sandomierski  Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski
ul. Gen. L. Okulickiego 1
39-450 Baranów Sandomierski
2 Besko Urząd Gminy Besko
ul. Podkarpacka 5
38-524 Besko
3 Białobrzegi Urząd Gminy Białobrzegi
37-114 Białobrzegi 4
4 Dębica, Miasto Urząd Miejski w Dębicy
ul. Ratuszowa 2
39-200 Dębica
5 Dydnia  Urząd Gminy Dydnia
Dydnia 224
36-204 Dydnia
6 Dynów, Miejska Urząd Miasta Dynów
ul. Rynek 2
36-065 Dynów
7 Dzikowiec  Urząd Gminy Dzikowiec
ul. Dworska 62
36-122 Dzikowiec
8 Gać Urząd Gminy Gać
Gać 275
37-207 Gać
9 Głogów Małopolski Urząd Miejski w Głogowie Małopolskim
ul. Rynek 1
 36-060 Głogów Małopolski
10 Horyniec-Zdrój  Urząd Gminy Horyniec - Zdrój
 Al. Przyjaźni 5
37-620 Horyniec-Zdrój
11 Jarosław Urząd Gminy Jarosław
ul. Piekarska 5
37-500 Jarosław
12 Jasło  Urząd Gminy Jasło
ul. SŁowackiego 4
38-200 Jasło
13 Jeżowe Urząd Gminy Jeżowe 
37-430 Jeżowe 136a
14 Kańczuga, Miasto i Gmina Miasto i Gmina Kańczuga
ul. M. Konopnickiej 2
37-220 Kańczuga    
15 Kolbuszowa Urząd Gminy  Kolbuszowa
ul. Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
16 Krzeszów Urząd Gminy Krzeszów
ul. Rynek 2
37-418 Krzeszów
17 Laszki  Urząd Gminy Laszki
37-543 Laszki 36
18 Lesko  Urząd Miasta i Gminy Lesko
ul. Parkowa 1
38-600 Lesko
19 Leżajsk  Urząd Gminy w Leżajsku
ul. Łukasza Opalińskiego 2
  37-300 Leżajsk
20 Lubaczów  Urząd Gminy Lubaczów
ul. Jasna 1
37- 600 Lubaczów
21 Lutowiska Urząd Gminy Lutowiska
Lutowiska 14
38-713 Lutowiska
22 Nisko, Gmina i Miasto   Urząd Gminy i Miasta Nisko
 Plac Wolności 14
37-400 Nisko
23 Nowa Sarzyna  Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie
ul. Kopernika 1
37-310 Nowa Sarzyna
24 Ostrów Urząd Gminy Ostrów
 Ostrów 225
 39-103 Ostrów
25 Przeworsk Urząd Gminy Przeworsk
ul. Bernardyńska 1a
37-200 Przeworsk
26 Pysznica Urząd Gminy w Pysznicy
ul. Wolności 322
37-403 Pysznica
27 Ropczyce  Urząd Miejski w Ropczycach
ul. Krisego 1
39-100 Ropczyce
28 Roźwienica  Urząd Gminy  Roźwienica
Roźwienica 1
37-565 Roźwienica 
29 Rudnik nad Sanem, Gmina i Miasto  Urząd Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem
ul. Rynek 40
37-420 Rudnik nad Sanem
30 Sędziszów Małopolski  Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim
ul. Rynek 1
39-120 Sędziszów Małopolski
31 Sieniawa, Miasto i Gmina  Urzad Miasta i Gminy Sieniawa
ul. Rynek 1
37-530 Sieniawa
32 Stary Dzików  Urząd Gminy Stary Dzików
ul. Kościuszki 79
37-632 Stary Dzików
33 Tarnobrzeg Urząd Miasta Tarnobrzega
ul. Kościuszki 32
39-400 Tarnobrzeg
34 Ulanów, Gmina i Miasto Urząd Gminy i Miasta Ulanów
ul. Rynek 5
37-410 Ulanów 
35 Wojaszówka   Urząd Gminy  Wojaszówka
Wojaszówka 115
38-471  Wojaszówka 
36 Zagórz Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu
ul. 3 Maja 2
38-540 Zagórz
37 Zarzecze Urząd Gminy Zarzecze
Ul. Długa 7
37-205 Zarzecze
38 Żurawica Urząd Gminy Żurawica
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 1
37-710 Żurawica

 

 

Program Czyste PowietrzeWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza, że 29 lipca 2019r. ulegnie zmianie program priorytetowy Czyste Powietrze, a także w konsekwencji wzór formularza wniosku o dofinansowanie i inne obowiązujące dokumenty związane z obsługą Programu.
Wnioski o dofinansowanie złożone przed wejściem w życie powyższej zmiany, rozpatrywane będą w oparciu o zapisy dokumentów programowych oraz wzory obowiązujące na dzień złożenia wniosku.

Kluczowe zmiany:

  1. Umożliwiono gminom udział w procesie wdrażania Programu. Będą one, na podstawie zawartych z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej porozumień, przyjmować wnioski o dofinansowanie i dokonywać ich wstępnej weryfikacji. Ułatwi to dostęp potencjalnym wnioskodawcom do skorzystania z Programu oraz usprawni proces jego wdrażania. Stosowne zapisy zostały umieszczone w zmienionym Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć.