czy3
WFOŚiGW w Rzeszowie informuje, że mieszkańcy niżej wymienionych gmin pomoc w przygotowaniu i weryfikacji wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Czyste Powietrze mogą uzyskać udając się do siedzib właściwych Urzędów Gmin:

Lp. Gmina Adres siedziby gminy
1 Baranów Sandomierski  Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski
ul. Gen. L. Okulickiego 1
39-450 Baranów Sandomierski
2 Besko Urząd Gminy Besko
ul. Podkarpacka 5
38-524 Besko
3 Białobrzegi Urząd Gminy Białobrzegi
37-114 Białobrzegi 4
4 Dębica, Miasto Urząd Miejski w Dębicy
ul. Ratuszowa 2
39-200 Dębica
5 Dydnia  Urząd Gminy Dydnia
Dydnia 224
36-204 Dydnia
6 Dynów, Miejska Urząd Miasta Dynów
ul. Rynek 2
36-065 Dynów
7 Dzikowiec  Urząd Gminy Dzikowiec
ul. Dworska 62
36-122 Dzikowiec
8 Gać Urząd Gminy Gać
Gać 275
37-207 Gać
9 Głogów Małopolski Urząd Miejski w Głogowie Małopolskim
ul. Rynek 1
 36-060 Głogów Małopolski
10 Horyniec-Zdrój  Urząd Gminy Horyniec - Zdrój
 Al. Przyjaźni 5
37-620 Horyniec-Zdrój
11 Jarosław Urząd Gminy Jarosław
ul. Piekarska 5
37-500 Jarosław
12 Jasło  Urząd Gminy Jasło
ul. SŁowackiego 4
38-200 Jasło
13 Jeżowe Urząd Gminy Jeżowe 
37-430 Jeżowe 136a
14 Kańczuga, Miasto i Gmina Miasto i Gmina Kańczuga
ul. M. Konopnickiej 2
37-220 Kańczuga    
15 Kolbuszowa Urząd Gminy  Kolbuszowa
ul. Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
16 Krzeszów Urząd Gminy Krzeszów
ul. Rynek 2
37-418 Krzeszów
17 Laszki  Urząd Gminy Laszki
37-543 Laszki 36
18 Lesko  Urząd Miasta i Gminy Lesko
ul. Parkowa 1
38-600 Lesko
19 Leżajsk  Urząd Gminy w Leżajsku
ul. Łukasza Opalińskiego 2
  37-300 Leżajsk
20 Lubaczów  Urząd Gminy Lubaczów
ul. Jasna 1
37- 600 Lubaczów
21 Lutowiska Urząd Gminy Lutowiska
Lutowiska 14
38-713 Lutowiska
22 Nisko, Gmina i Miasto   Urząd Gminy i Miasta Nisko
 Plac Wolności 14
37-400 Nisko
23 Nowa Sarzyna  Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie
ul. Kopernika 1
37-310 Nowa Sarzyna
24 Ostrów Urząd Gminy Ostrów
 Ostrów 225
 39-103 Ostrów
25 Przeworsk Urząd Gminy Przeworsk
ul. Bernardyńska 1a
37-200 Przeworsk
26 Pysznica Urząd Gminy w Pysznicy
ul. Wolności 322
37-403 Pysznica
27 Ropczyce  Urząd Miejski w Ropczycach
ul. Krisego 1
39-100 Ropczyce
28 Roźwienica  Urząd Gminy  Roźwienica
Roźwienica 1
37-565 Roźwienica 
29 Rudnik nad Sanem, Gmina i Miasto  Urząd Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem
ul. Rynek 40
37-420 Rudnik nad Sanem
30 Sędziszów Małopolski  Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim
ul. Rynek 1
39-120 Sędziszów Małopolski
31 Sieniawa, Miasto i Gmina  Urzad Miasta i Gminy Sieniawa
ul. Rynek 1
37-530 Sieniawa
32 Stary Dzików  Urząd Gminy Stary Dzików
ul. Kościuszki 79
37-632 Stary Dzików
33 Tarnobrzeg Urząd Miasta Tarnobrzega
ul. Kościuszki 32
39-400 Tarnobrzeg
34 Ulanów, Gmina i Miasto Urząd Gminy i Miasta Ulanów
ul. Rynek 5
37-410 Ulanów 
35 Wojaszówka   Urząd Gminy  Wojaszówka
Wojaszówka 115
38-471  Wojaszówka 
36 Zagórz Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu
ul. 3 Maja 2
38-540 Zagórz
37 Zarzecze Urząd Gminy Zarzecze
Ul. Długa 7
37-205 Zarzecze
38 Żurawica Urząd Gminy Żurawica
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 1
37-710 Żurawica

 

 

Program Czyste PowietrzeWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza, że 29 lipca 2019r. ulegnie zmianie program priorytetowy Czyste Powietrze, a także w konsekwencji wzór formularza wniosku o dofinansowanie i inne obowiązujące dokumenty związane z obsługą Programu.
Wnioski o dofinansowanie złożone przed wejściem w życie powyższej zmiany, rozpatrywane będą w oparciu o zapisy dokumentów programowych oraz wzory obowiązujące na dzień złożenia wniosku.

Kluczowe zmiany:

  1. Umożliwiono gminom udział w procesie wdrażania Programu. Będą one, na podstawie zawartych z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej porozumień, przyjmować wnioski o dofinansowanie i dokonywać ich wstępnej weryfikacji. Ułatwi to dostęp potencjalnym wnioskodawcom do skorzystania z Programu oraz usprawni proces jego wdrażania. Stosowne zapisy zostały umieszczone w zmienionym Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć.

Program Czyste PowietrzePierwsze decyzje o udzieleniu dotacji na zadania realizowane przez mieszkańców podkarpacia w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze!

Uprzejmie informujemy, ze w dniu 28 lutego 2019 r. Zarząd WFOŚiGW w Rzeszowie podjął 46 pozytywnych decyzji dot. dofinansowania w formie dotacji zadań w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Dotacje uzyskało 46 osób realizujących zadania inwestycyjne polegające na termomodernizacji swoich budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 1 153 000 zł, zaś przyznane dotacje opiewają na kwotę 563 666,30 zł.

Zawiadamia się wszystkich zainteresowanych, którzy złożyli wnioski o dotacje, że będą one sukcesywnie rozpatrywane w roku 2019.

INFORMACJA

Czyste Powietrze

Jedynym źródłem informacji o możliwościach, jakie stwarza Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które działają na podstawie zawartego porozumienia w sprawie realizacji Programu.

Instytucje te udzielają informacji wymaganych Programem, dla skorzystania z możliwości wsparcia finansowego zadań polegających na wymianie źródeł ciepła starej generacji opalanych węglem i innych działań redukujących poziom zanieczyszczeń.

Wszelkie deklaracje innych podmiotów rynkowych, oferujących pomoc przy wypełnianiu wniosków i uzyskaniu wsparcia finansowego, czy też doradzających przy wyborze urządzenia grzewczego, nie mają żadnego umocowania ze strony instytucji realizujących Program Priorytetowy "Czyste Powietrze".

OGŁOSZENIE O WZNOWIENIU NABORU

Czyste Powietrze
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza, że 21 stycznia 2019 r. zostanie wznowiony nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego Czyste powietrze.

Wnioski o dofinansowanie są przyjmowane drogą elektroniczną lub - w przypadku gdy wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną - w formie papierowej.

Ponadto, w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z  2018 r. poz. 2246), informujemy, że z dniem 01.01.2019 r. nastąpiła zmiana niektórych zapisów programu priorytetowego Czyste powietrze i załącznika nr 1 do Programu – Warunki Techniczne oraz dokumentacji programu.

Wnioski o dofinansowanie złożone przed wejściem powyższej zmiany w życie rozpatrywane będą w oparciu o zapisy dokumentów programowych oraz wzory obowiązujące na dzień złożenia wniosku.

Kluczowe zmiany:

  1. Z uwagi na wprowadzenie do systemu prawnego nowej ulgi podatkowej - tzw. ulgi termomodernizacyjnej, która ma stanowić uzupełnienie działań realizowanych w ramach programu priorytetowego Czyste powietrze, zachęcającego do docieplania jednorodzinnych budynków mieszkalnych, w programie dokonano zmiany zasad naliczania wysokości dotacji. W sytuacji, gdy wnioskodawcy mają możliwość prawną otrzymania zwrotu z tytułu stosowania ulgi termomodernizacyjnej, dotacja w ramach programu udzielana będzie w mniejszym wymiarze, uwzględniającym możliwość uzyskania ulgi. W związku z powyższym istotnym zmianom uległ ust. 7.2 „Intensywność dofinansowania” programu priorytetowego Czyste powietrze.