Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę 1 dalmierza laserowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, I oś priorytetowa, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystanie OZE w infrastrukturze publicznej, i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 1.3.3 „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej i OZE”, wg. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w niniejszym zapytaniu.

Szczegółowy opis warunków zamówienia w sekcji załączniki.

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zapytanie ofertowe 30/2020 doc 793.00 KB Marcin Pasieka
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 03 grudzień 2020 15:47 Marcin Pasieka