Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych na potrzeby biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz dla pracowników zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, I oś priorytetowa, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystanie OZE w infrastrukturze publicznej, i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 1.3.3 „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej i OZE”, wg. szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w niniejszym zapytaniu.

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Szczegółowy opis zamówienia - Zapytanie ofertowe 7/2020 doc 967.00 KB Marcin Pasieka
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 06 maj 2020 14:53 Marcin Pasieka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 06 maj 2020 14:54 Marcin Pasieka
Artykuł został zmieniony. środa, 06 maj 2020 14:54 Marcin Pasieka
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 06 maj 2020 15:00 Marcin Pasieka