Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych na potrzeby biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz dla pracowników zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, I oś priorytetowa, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystanie OZE w infrastrukturze publicznej, i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 1.3.3 „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej i OZE”, wg. szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku do zapytania.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zapytanie ofertowe 6/2020 doc 901.50 KB Marcin Pasieka
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 17 luty 2020 17:25 Marcin Pasieka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 17 luty 2020 17:25 Marcin Pasieka