ROOT

Prawo ochrony środowiska Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1879
Deklaracja dostępności Udostępniony przez: Alicja Dubas Odsłon: 1350
Unieważnienie postępowania Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1538
Prowadzone rejestry Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1497
2019.01.24 - zapytania ofertowe nr 3, 4, 5, 6 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 999
Zapytanie ofertowe 10/2019 - unieważnienie Udostępniony przez: Ilona Tomczyk Odsłon: 602
Zapytanie ofertowe 11/2019 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 585
Protokół z wyboru oferty - Zapytanie ofertowe 2/2020 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 597
Protokół z wyboru oferty - Zapytanie ofertowe 6/2020 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 472
Zapytanie ofertowe nr 8/2020 - protokół z wyboru oferty Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 439
Zapytanie ofertowe 7/2020 - unieważnienie Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 425
Zapytanie ofertowe nr 9/2020 - protokół z wyboru oferty Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 497
Zapytanie ofertowe 24/2020 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 401
Zapytanie ofertowe 25/2020 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 397
2020.11.24 r. - zapytanie ofertowe 26/2020 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 587
Zapytanie ofertowe 28/2020 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 608
Zapytanie ofertowe 29/2020 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 500
Zapytanie ofertowe 30/2020 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 637
Strategia działania Funduszu 2021-2024 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 714
Zapytanie ofertowe 3/2021 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 450
Dostawa serwerów, macierzy, osprzętu sieciowego, zasilacza awaryjnego, oprogramowania wirtualizacyjnego i oprogramowania do backupu wraz z wdrożeniem Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 170
Dostawa laptopów z oprogramowaniem systemowym i biurowym Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 205
Przedsięwzięcia priorytetowe na rok 2022 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 214
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2021 r. Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 123
Sprawozdanie z wykonania Planu Działalności za 2021 r. Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 91
Sprawozdanie za rok 2021 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 57
Sprawozdanie finansowe WFOŚiGW w Rzeszowie za 2021 rok Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 19
Ogłoszenie wyniku postępowania Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 106
Ogłoszenie 7/2022 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 182
Zasady udzielania pomocy obowiązujące od dnia 27.07.2022 r. Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 8
Rada Nadzorcza Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 398639
Strategia działania Funduszu 2017-2020 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1717
Przetarg nieograniczony - Organizacja szkoleń dla kandydatów na energetyków gminnych Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 847
Udostępnianie Informacji publicznej Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1911
Zapytanie ofertowe 10/2019 Udostępniony przez: Alicja Dubas Odsłon: 655
Zapytanie ofertowe 2/2020 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 671
Zapytanie ofertowe nr 6/2020 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 732
Zapytanie ofertowe nr 7/2020 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 626
Zapytanie ofertowe nr 8/2020 - odpowiedzi na pytania oferentów Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 389
Zapytanie ofertowe nr 9/2020 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 570
Sprawozdanie finansowe WFOŚiGW w Rzeszowie za 2019 rok Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 717
Przedsięwzięcia priorytetowe na rok 2021 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 755
Ogłoszenie nr 3/2021- Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Alicja Dubas Odsłon: 1925
Sprawozdanie za rok 2020 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 383
Plan zamówień publicznych na 2021 rok - korekta Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 201
Plan działalności na 2022 r. Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 207
Zasady udzielania pomocy obowiązujące od dnia 11.04.2022 r. Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 410
Dostawa artykułów promocyjnych na potrzeby Projektu Doradztwa Energetycznego oraz na potrzeby biura WFOŚiGW w Rzeszowie. Udostępniony przez: Alicja Dubas Odsłon: 75
Ogłoszenie nr 6/2022 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 156
Zarząd Funduszu Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 21461
Przedsięwzięcia priorytetowe na rok 2019 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 2548
Sprawozdanie finansowe WFOŚiGW w Rzeszowie za 2018 rok Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 975
Zapytanie ofertowe nr 8/2020 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 500
Sprawozdanie za rok 2019 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 777
Plan zamówień publicznych na 2021 rok Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 610
Plan działalności na 2021 r. Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 163
Zasady udzielania pomocy obowiązujące od dnia 03.03.2022 r. Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 331
Ogłoszenie 7/2022 - konkurs na stanowisko specjalisty ds. realizacji wniosków i kontroli Udostępniony przez: Alicja Dubas Odsłon: 422
Adresy Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 377533
Sprawozdanie finansowe WFOŚiGW w Rzeszowie za 2017 rok Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1602
Sprawozdanie za rok 2018 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1214
Zasady udzielania pomocy obowiązujące od dnia 08.02.2021 r. Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1972
Ogłoszenie 6/2022 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 284
Sprawozdanie za rok 2017 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1523
Zasady udzielania pożyczek płatniczych w okresie stanu epidemii COVID-19 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 941
Ogłoszenie nr 5/2022 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 176
Zasady udzielania pomocy obowiązujące od dnia 28.05.2020 r. Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 2237
Ogłoszenie nr 4/2022 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 186
Zasady udzielania pomocy obowiązujące od dnia 21.02.2020 r. Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 2491
Ogłoszenie 6/2022 - konkurs na stanowisko specjalisty ds. realizacji wniosków i kontroli Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 242
Zasady udzielania pomocy obowiązujące od dnia 01.01.2019 r. Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 5398
Ogłoszenie nr 3/2022 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 145
Instrukcja oznakowania Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 5720
Ogłoszenie 5/2022 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Alicja Dubas Odsłon: 239
Procedury rozpatrywania wniosków o przekazanie środków państwowym jednostkom budżetowym Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1556
Ogłoszenie 4/2022 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Alicja Dubas Odsłon: 165
Ogłoszenie 3/2022 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Alicja Dubas Odsłon: 176
Ogłoszenie nr 2/2022 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 187
Ogłoszenie 5/2022 - konkurs na stanowisko referenta ds. realizacji wniosków i kontroli Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 417
Ogłoszenie 4/2022 - konkurs na stanowisko referenta ds. realizacji wniosków i kontroli Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 171
Ogłoszenie 3/2022 - konkurs na stanowisko specjalisty ds. realizacji wniosków i kontroli Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 164
Ogłoszenie 2/2022 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 361
Ogłoszenie nr 1/2022 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 786
Ogłoszenie 2/2022 - konkurs na stanowisko specjalisty ds. realizacji wniosków i kontroli Udostępniony przez: Alicja Dubas Odsłon: 335
Ogłoszenie 1/2022 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 327
OGŁOSZENIE 1/2022 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko specjalisty ds. realizacji wniosków i kontroli Udostępniony przez: Alicja Dubas Odsłon: 436
Ogłoszenie 6/2021 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Alicja Dubas Odsłon: 819
Ogłoszenie nr 6/2021 - Konkurs na stanowisko ds. obsługi kancelaryjno-administracyjnej Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 626
Ogłoszenie nr 4/2021- Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Alicja Dubas Odsłon: 585
Ogłoszenie 5/2021 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Alicja Dubas Odsłon: 1118
Ogłoszenie nr 5/2021 - Konkurs na stanowisko ds. realizacji wniosków i kontroli Udostępniony przez: Alicja Dubas Odsłon: 1122
Ogłoszenie nr 4/2021 - Konkurs na stanowisko ds. obsługi kancelaryjno-administracyjnej Udostępniony przez: Alicja Dubas Odsłon: 1095
Ogłoszenie 4/2021- lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Alicja Dubas Odsłon: 1078
Ogłoszenie nr 3/2021 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Alicja Dubas Odsłon: 1046
Ogłoszenie nr 3/2021 - Konkurs na stanowisko ds. administracyjno-gospodarczych Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1201
Ogłoszenie nr 2/2021 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1023
Ogłoszenie 2/2021 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 920
Ogłoszenie nr 2/2021 - Konkurs na stanowisko ds. administracyjno-gospodarczych Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1209
Ogłoszenie nr 1/2021 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1052
Ogłoszenie nr 1/2021 - Konkurs na stanowisko ds. administracyjno-gospodarczych Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1102
Ogłoszenie nr 3/2020 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 829
Ogłoszenie nr 3/2020 - Konkurs na stanowisko ds. administracyjno-gospodarczych Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 983
Ogłoszenie nr 2/2020 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 965
Ogłoszenie 2/2020 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1030
Ogłoszenie nr 2/2020 - Konkurs na stanowisko ds. realizacji wniosków i kontroli Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1094
Ogłoszenie nr 1/2020 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1451
Ogłoszenie 1/2020 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1571
Ogłoszenie nr 1/2020 - Konkurs na stanowisko ds. obsługi kancelaryjno-administracyjnej Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1716
Ogłoszenie nr 8/2019 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1269
Ogłoszenie 8/2019 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1536
Ogłoszenie nr 8/2019 - Konkurs na stanowisko ds. obsługi kancelaryjno-administracyjnej Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1555
Ogłoszenie nr 7/2019 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1906
Ogłoszenie nr 2/2019 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1409
Ogłoszenie nr 6/2019 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 3308
Ogłoszenie 7/2019 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 2752
Ogłoszenie 6/2019 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 2511
Ogłoszenie nr 5/2019 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1270
Ogłoszenie nr 1/2019 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1228
Ogłoszenie nr 7/2019 - Konkurs na stanowisko ds. realizacji wniosków i kontroli Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 2158
Ogłoszenie nr 6/2019 - Konkurs na stanowisko ds. obsługi kancelaryjno-administracyjnej Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1916
Ogłoszenie nr 1/2019 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1387
Ogłoszenie nr 5/2019 - informacja o zmianie terminu rozmów Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1588
Ogłoszenie 5/2019 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1717
Ogłoszenie nr 4/2019 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1434
Ogłoszenie nr 1/2019 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1312
Ogłoszenie 4/2019 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1202
Ogłoszenie nr 5/2019 - Konkurs na stanowisko ds. realizacji wniosków i kontroli Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1607
Ogłoszenie nr 2/2019 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1719
Ogłoszenie nr 4/2019 - Konkurs na stanowisko ds. realizacji wniosków i kontroli Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1630
Ogłoszenie nr 3/2019 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1595
Ogłoszenie 1/2019 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 2153
Ogłoszenie 3/2019 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1577
Ogłoszenie 2/2019 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1536
Ogłoszenie nr 3/2019 - Konkurs na stanowisko ds. realizacji wniosków i kontroli Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 2132
Ogłoszenie nr 2/2019 - Konkurs na stanowisko doradcy energetycznego Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1714
Ogłoszenie nr 1/2019 - Konkurs na stanowisko ds. realizacji wniosków i kontroli Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 2215
Ogłoszenie nr 4/2018 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1699
Ogłoszenie nr 4/2018 - informacja o terminie rozmów Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1511
Ogłoszenie nr 4/2018 - informacja o terminie rozmów Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1316
Ogłoszenie nr 4/2018 - Lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1545
Ogłoszenie nr 3/2018 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1535
Ogłoszenie nr 4/2018 - Konkurs na stanowisko doradcy energetycznego Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1346
Ogłoszenie nr 2/2018 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1415
Ogłoszenie nr 3/2018 - Lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1496
Ogłoszenie nr 2/2018 - Lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1342
Ogłoszenie nr 3/2018 - Konkurs na stanowisko ds. realizacji wniosków i kontroli Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1341
Ogłoszenie nr 2/2018 - Konkurs na stanowisko doradcy energetycznego Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1362
Ogłoszenie nr 1/2018 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1259
Ogłoszenie nr 1/2018 - Lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1439
Ogłoszenie nr 1/2018 - Konkurs na stanowisko ds. realizacji wniosków i kontroli Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1413

Podkategorie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie działa na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2018.799) jako samorządowa osoba prawna w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2017.2077 z późn.zm.).

Zasady, organizację i tryb działania Wojewódzkiego Funduszu określa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie trybu działania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz.U.2017.2386) oraz „Regulamin Organizacyjny Biura WFOŚiGW w Rzeszowie”.

Środki przeznaczane na wsparcie realizacji zadań ochrony środowiska pochodzą m.in. z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych za nieprzestrzeganie warunków korzystania ze środowiska. Środki finansowe przeznaczone przez Wojewódzki Fundusz na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, są środkami publicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn.zm.).

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie działa na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2018.799 z późn.zm.).

W rozumieniu ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U.2017.1579 z późn.zm.) Fundusz jest samorządową osobą prawną.

Środki finansowe przeznaczone przez Wojewódzki Fundusz na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, są środkami publicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn.zm.).

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz.U.2010.226.1479).

Pomoc publiczna udzielana jest na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.2018.362).

Działalność Funduszu polega na finansowaniu zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2018.799), w oparciu o uchwalane corocznie plany działalności i listy przedsięwzięć priorytetowych.

Pomoc finansowa Funduszu, o której mowa w ust. 1 kierowana jest do podmiotów korzystających ze środowiska w rozumieniu art. 3, pkt 20 w/w ustawy.

Pomoc finansowa udzielana jest w formie pożyczek i dotacji, przy czym podstawową formą pomocy są pożyczki.

Przy wyborze i ocenie wniosków o udzielenie pomocy finansowej Fundusz kieruje się "Kryteriami wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie", natomiast pomoc finansowa udzielana jest w oparciu o "Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji przez WFOŚiGW w Rzeszowie" - dokumenty uchwalane przez Radę Nadzorczą Funduszu.