Uroczyste podpisanie umów na realizację Programu priorytetowego "Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych"

10 sierpnia w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie miało miejsce podpisanie umów z beneficjentami Programu "Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych".

Podpisanie umów

Umowy podpisano z przedstawicielami Zarządów OSP w obecności zaproszonych gości: Parlamentarzystów z woj. podkarpackiego na czele z Senatorem RP Zdzisławem Pupą, Przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu Strażaków Posłem RP Zbigniewem Chmielowcem, Posłem RP Krystyną Wróblewską, Posłem RP Janem Warzechą, Posłem RP Jerzym Paulem a także Wojewodą Podkarpackim Ewą Leniart i Wicemarszałkiem Województwa Podkarpackiego Stanisławem Kruczkiem, Zastępcą Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP Danielem Dryniakiem i Przedstawicielami Samorządów.

Podpisanie umów

Czytaj wiecej: Uroczyste podpisanie umów na realizację Programu priorytetowego "Ogólnopolski program...

Podpisanie umów w Programie Priorytetowym "Ogólnopolski Program Finansowania Służb Ratowniczych"

Uroczystość podpisania umów w Ogólnopolskim Progarmie Finansowania Służb Pracowniczych.

Wystąpienie Zastępcy Prezesa WFOŚiGW w Rzeszowie p. Bogusława Kidy

Wystąpienie Wojewody Podkarpackiego p. Ewy Leniart

Informacja dot. obliczania nadwyżki dochodów budżetu gminy i powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych za rok 2017

Informacja dot. obliczania nadwyżki dochodów budżetu gminy i powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych za rok 2017,  podlegającej przekazaniu na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w roku 2018

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2017 r. przypadających na jednego mieszkańca (Monitor Polski z 2018 poz. 545) średnia krajowa dochodów z roku poprzedniego przypadających na jednego mieszkańca, osiągnięta w 2017 r. z tytułu opłat i kar wyniosła:

  1. dla gmin - 11,30 zł
  2. dla powiatów - 3,68 zł.

Wypełniony Załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4g/p (w wersji papierowej) wraz z pismem przewodnim należy przesłać w terminie do dnia 16 sierpnia 2018 r.

Obliczona w Załączniku nr 1 nadwyżka podlega przekazaniu w w/w terminie na rachunek WFOŚiGW w Rzeszowie w BGK nr:

63 1130 1105 0005 2084 8520 0001


Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1 do sprawzdania OŚ-4g dla gmin

Załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4p dla powiatów

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dn. 14.06.2018 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2017 r. przypadających na 1 mieszkańca

Porozumienie na rzecz poprawy jakości powietrza - PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

W czwartek 7 czerwca w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia ws. realizacji programu priorytetowego Czyste Powietrze.

Podpisanie Porozumienia

Porozumienie zostało zawarte pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bankiem Ochrony Środowiska. W podpisywaniu porozumienia uczestniczyli Premier Mateusz Morawiecki, Minister Finansów Teresa Czerwińska i Minister Środowiska Henryk Kowalczyk. W imieniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Porozumienie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał Pan Bogusław Kida Zastępca Prezesa Zarządu. W uroczystości wzięła również udział Pani Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki.


Czytaj wiecej: Porozumienie na rzecz poprawy jakości powietrza - PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka w Rzeszowie

17 maja w Rzeszowie odbyły się Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą św., następnie zaproszeni goście wzięli udział w uroczystym apelu, podczas którego uhonorowano odznaczeniami oraz awansami na wyższe stopnie służbowe 55 podkarpackich strażaków.  Odczytano również listy Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, Szefa Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego oraz Komendanta Głównego PSP gen. Brygadiera Leszka Suskiego z życzeniami dla wszystkich strażaków oraz pracowników cywilnych jednostek organizacyjnych PSP naszego regionu.

W trakcie apelu przekazano i poświęcono 26 samochodów ratowniczo-gaśniczych.

W przekazaniu samochodów również wziął udział Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie Pan Bogusław Kida.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie realizując zadania z zakresu przeciwdziałania klęskom żywiołowym oraz poważnym awariom w środowisku dofinansował min. zakupy przekazanych do użytkowania samochodów, które podniosły potencjał techniczny straży pożarnej.

Wsparcie, którego WFOŚiGW w Rzeszowie udzielił straży pożarnej:

  • zakup kontenera specjalnego z proszkiem gaśniczym dla PSP w Rzeszowie
  • zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych lekkich 10 sztuk, ciężkich 11 sztuk, oraz innego sprzętu, który trafił na doposażenie OSP.

Pełna galeria zdjęć pod adresem:

https://photos.google.com/share/AF1QipPwkfC3OYftXdrZmpcrjB7s5SrQY5DFXRA7ay_M9CudzKwuinvXdpoYrKv1Ii19Zw?key=Vjdud0lpU1VTcWxkVVhJaW1yajBYd3J3YTVjM3hn