Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, iż wykorzystano 100% krajowego limitu dostępnej pomocy de minimis w rolnictwie.
W związku z powyższym, wypłata środków Beneficjentom „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” będzie możliwa po ustaleniu nowego limitu tj. początkiem roku 2020.

Szczegółowe informacje znaleźć można pod podanych adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/limity-pomocy-de-minimis.

Wspólne stoisko, punkt informacyjny, konkursy ekologiczne i wystawa. To działania zrealizowane przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POL-ECO-SYSTEM w Poznaniu (9-11.10.2019 r.).

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są na pierwszej linii walki o poprawę jakości środowiska, bo każdy człowiek chce oddychać czystym powietrzem - mówił Piotr Woźny, Prezes NFOŚiGW podczas uroczystego otwarcia Targów.

Pol-Eco 2019

W sobotę 5 października miało miejsce podpisanie umów dotacyjnych dla OSP z terenu województwa podkarpackiego w ramach naboru wniosków na doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych. Wydarzenie odbyło się w Urzędzie Wojewódzkim w obecności przedstawicieli OSP oraz grupy parlamentarzystów z podkarpacia na czele z Posłem RP Panem Zbigniewem Chmielowcem, przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu Strażaków.

Podpisanie umów z OSP

 

Logo konkursu  Logo WFOŚiGW Poznań 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu serdecznie zachęca do wzięcia udziału w konkursie na projekt plakatu promującego Młodzieżowy Kongres Klimatyczny 2020. Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych oraz studentów. Termin nadsyłania zgłoszeń i projektów będzie trwać do 27.09.2019 r. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 4 października 2019 r., a wręczenie nagród będzie miało miejsce w ramach finału Młodzieżowego Kongresu Klimatycznego 2019, który odbędzie się 10 października br. podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM. Organizatorem i fundatorem nagród jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Załączniki:
Pobierz plik (regulamin_plakat_mkk_2020.pdf)regulamin_plakat_mkk_2020.pdf[1. Regulamin konkursu]180 kB
Pobierz plik (karta_zgłoszenia_osoba_maloletnia.pdf)karta_zgłoszenia_osoba_maloletnia.pdf[2. Karta zgłoszenia osoba małoletnia]122 kB
Pobierz plik (karta_zgłoszenia_osoba_pelnoletnia.pdf)karta_zgłoszenia_osoba_pelnoletnia.pdf[3. Karta zgłoszenia osoba pełnoletnia]120 kB
Pobierz plik (zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych_w_ramach_prac_zgloszonych_do_konkursu.pdf)zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych_w_ramach_prac_zgloszonych_do_konkursu.pdf[4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych]120 kB