W dniu 28 lipca 2021 r. w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie, nastąpiło podpisanie i przekazanie Umów Ochotniczym Strażom Pożarnym z Powiatu Rzeszowskiego i Miasta Rzeszów na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Cześć 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” tzw. „Mały Strażak” z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Celem programu „Mały Strażak” jest podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu. Umowy po podpisaniu zostały wręczone przez Wojewodę Podkarpackiego Panią Ewa Leniart Zastępcę Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie Pana Bogusława Kide oraz Posła na Sejm RP Pana Andrzeja Szlachtę. W spotkaniu uczestniczyli również Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Daniel Dryniak, Komendant Miejski PSP w Rzeszowie st. bryg. Tomasz Baran.

Jednostki OSP z powiatu rzeszowskiego:

rzeszowski

Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowej

rzeszowski

Ochotnicza Straż Pożarna w Górnie

rzeszowski

Ochotnicza Straż Pożarna w Hermanowej

rzeszowski

Ochotnicza Straż Pożarna w Kamieniu

rzeszowski

Ochotnicza Straż Pożarna w Kielnarowej

rzeszowski

Ochotnicza Straż Pożarna w Niechobrzu

rzeszowski

Ochotnicza Straż Pożarna w Palikówce

Rzeszów

Ochotnicza Straż Pożarna w Rzeszowie-Wilkowyja

Rzeszów

Ochotnicza Straż Pożarna w Rzeszów - Bzianka

Rzeszów

Ochotnicza Straż pożarna w Rzeszów - Drabinianka

Rzeszów

Ochotnicza Straż Pożarna w Rzeszów - Matysówka

Rzeszów

Ochotnicza Straż Pożarna w Rzeszów - Przybyszówka

Rzeszów

Ochotnicza Straż Pożarna w Rzeszów - Słocina

Rzeszów

Ochotnicza Straż Pożarna w Rzeszów - Zalesie

Rzeszów

Ochotnicza Straż Pożarna w Rzeszów-Budziwój

Rzeszów

Ochotnicza Straż Pożarna w Rzeszów-Dębina

rzeszowski

Ochotnicza Straż Pożarna w Siedliskach

rzeszowski

Ochotnicza Straż Pożarna w Sokołowie Małopolskim

rzeszowski

Ochotnicza Straż Pożarna w Stobiernej

rzeszowski

Ochotnicza Straż Pożarna w Trzebownisku

rzeszowski

Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Rafałowskiej

rzeszowski

Ochotnicza Straż Pożarna w Wysokiej Głogowskiej

DSC 1039

DSC 1034

04Rzeszowie, w urzędzie marszałkowskim, został zainaugurowany program „Prosto po Czyste Powietrze”. Będzie on realizowany przez spółkę PGNiG Obrót Detaliczny, a jego celem jest wsparcie mieszkańców Podkarpacia w wymianie starych pieców, tzw. kopciuchów.

Program PGNiG startuje na Podkarpaciu, gdyż województwo przyjęło lokalną uchwałę antysmogową. Zgodnie z nią do końca tego roku, wszyscy mieszkańcy, którzy mają kotły na paliwo stałe, czyli np. na węgiel, starsze niż 10 lat – muszą je wymienić.

O szczegółach projektu mówili podczas konferencji jej uczestnicy: Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego, Arkadiusz Sekściński – wiceprezes ds. Rozwoju PGNiG, Henryk Mucha – prezes PGNiG Obrót Detaliczny, Bartłomiej Orzeł – pełnomocnik rządu ds. Programu Czyste Powietrze, Adam Skiba – prezes WFOŚiGW. W konferencji uczestniczyła także Anna Huk – członek zarządu województwa podkarpackiego oraz Mariusz Król – przewodniczący komisji rolnictwa, rozwoju obszarów wiejskich i ochrony środowiska w Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Cieszę się, że województwo podkarpackie jest miejscem inauguracji tak ważnego programu. Wszyscy mamy świadomość, przed jak ważnych wyzwanym stoimy, jeżeli chodzi o wymianę tzw. kopciuchów – mówił marszałek Ortyl.

Celem projektu realizowanego przez PGNiG we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska jest wsparcie mieszkańców Podkarpacia w wymianie kotłów, szczególnie tych starszych „kopciuchów” i przejście na ekologiczne ogrzewanie gazem ziemnym.

Marszałek przypomniał, że na Podkarpaciu obowiązuje uchwała antysmogowa, która nakazuje do końca tego roku wymianę wszystkich kotłów na paliwo stałe, które mają ponad 10 lat.

Celem projektu realizowanego przez PGNiG we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska jest wsparcie mieszkańców Podkarpacia w wymianie kotłów, szczególnie tych starszych „kopciuchów” i przejście na ekologiczne ogrzewanie gazem ziemnym.

Eksperci PGNiG w ramach rozpoczętej akcji zapewnią fachowe doradztwo i pomoc przy ubieganiu się o wsparcie z rządowego programu Czyste Powietrze. Pomogą wypełnić odpowiedni wniosek składany do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także udzielą wsparcia przy procedurach związanych z uzyskaniem lub zmianą warunków przyłączenia do sieci gazowej.

My, jako PGNiG jesteśmy zaangażowani w program Czyste Powietrze od dawna. To, co dzisiaj inaugurujemy, to jest kolejny etap. Chcemy, aby konsultanci w naszych biurach obsługi wspierali mieszkańców Podkarpacia w pozyskiwaniu wiedzy, na temat możliwości zmiany źródła ogrzewania, na czyste, ekologiczne piece gazowe. Chcemy wpierać mieszkańców Podkarpacia, aby szybciej pozyskiwali fundusze na ten cel – mówił Arkadiusz Sekściński – wiceprezes ds. Rozwoju PGNiG.

Nie spotkalibyśmy się w Rzeszowie, gdyby nie ambicje pana marszałka, zarządu województwa, sejmiku – ambicje wyeliminowania pozaklasowych kotłów, które trują nasze powietrze, niszczą nasze zdrowie i życie. Synergia działań pomiędzy rządem, sektorem spółek skarbu państwa i samorządem będzie bardzo widoczna i przyniesie oczekiwane efekty – podkreślał Bartłomiej Orzeł – pełnomocnik rządu ds. Programu Czyste Powietrze.

Henryk Mucha – prezes PGNiG Obrót Detaliczny, zapowiedział podczas konferencji, że projekt będzie miał wsparcie w postaci niestandardowej kampanii medialnej:

Pojawią się spoty radiowe, pojawią się bilbordy, które mają charakter niestandardowy, niespotykany w przestrzeni publicznej. Wszystko po to, aby zachęcić mieszkańców Podkarpacia do wymiany starego kopciucha – mówił Henryk Mucha.

Prezes Mucha powiedział, że program będzie obsługiwany na Podkarpaciu przez 10 biur obsługi klienta zlokalizowanych w każdym większym mieście. Będą także prowadzone lokalne dyżury.

Pomagamy wypełnić wniosek w ramach rządowego programu Czyste Powietrze, będziemy monitorować status tego wniosku, ale również pomagamy w uzyskaniu dofinansowania od samorządu lokalnego, jeżeli takie jest w danym miejscu. I co ważne, pomagamy szybko uzyskać warunki przyłączenia do sieci gazowej – zapewniał prezes Mucha.

Adam Skiba, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zachęcał do składania wniosków:

Mamy kolejny, milowy krok w naszych działaniach na rzecz walki o czyste powietrze. Jestem przekonany, że działanie na lokalnym podwórku przyczyni się do tego, że osiągniemy sukces w programie Czyste Powietrze. Zachęcamy do składania wniosków, gdyż oferujemy  bardzo realne wsparcie, nawet w wysokości do 37 tys. złotych – powiedział Adam Skiba, prezes WFOŚiGW.

PGNiG będzie realizować swój program w województwie podkarpackim i śląskim, gdyż w tych regionach obowiązują uchwały antysmogowe, w myśl których pierwsze regulacje ekologiczne, dotyczące między innymi konieczności likwidacji źródeł ciepła starszych niż 10 lat lub nie posiadających tabliczek znamionowych, wchodzą w życie już od 1 stycznia 2022 roku.

Aby wziąć udział w programie, wystarczy zgłosić się do jednego ze stacjonarnych Biur Obsługi Klienta PGNiG Obrót Detaliczny lub mobilnych Punktów Obsługi Klienta PGNiG Obrót Detaliczny.1601

08

15

OSP Łańcut

 

osp2.jpg

OSP ŁańcutOSP ŁańcutW dniu wczorajszym w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie, miało miejsce podpisanie i przekazanie umów na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Cześć 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” tzw. "Mały Strażak" z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Celem programu „Mały Strażak” jest doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych celem zwiększenia potencjału technicznego.

Umowy z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego zostały podpisane i wręczone przez Zastępcę Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie Pana Bogusława Kidę. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli: Poseł na Sejm RP Kazimierz Gołojuch, Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Andrzej Marczenia, Komendant Powiatowy PSP w Łańcucie st. bryg. Bogusław Golenia oraz Wiceprezes ZOSP RP w Łańcucie dh Adrzej Leniar.

Jednostki OSP wsparte dofinansowaniem:

Ochotnicza Straż Pożarna w Białobrzegach
Ochotnicza Straż Pożarna w Kosinie
Ochotnicza Straż Pożarna w Medyni Łańcuckiej
Ochotnicza Straż Pożarna w Rakszawie
Ochotnicza Straż Pożarna w Smolarzynach
Ochotnicza Straż Pożarna w Soninie
Ochotnicza Straż Pożarna w Tarnawce
Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Dalszej
Ochotnicza Straż Pożarna Żołynia - Kopanie

image0000002

image0000001

W dniu dzisiejszym, w Centrum Konferencyjnym Hotelu Nafta w Krośnie odbywa sie Konferencja towarzysząca uroczystemu podpisaniu umowy o dofinansowanie Projektu pn. " Zintegrowany system gospodarki odpadowo- energetycznej w Regionie Południowym województwa podkarpackiego- II etap" na realizację zadania pn. "Budowa bloku energetycznego opalanego paliwem wytworzonym na bazie pozostałości z sortowania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą przygotowania i magazynowania paliwa". Krosnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. zostanie wsparty dotacją z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 50.000.000 zł oraz pożyczką preferencyjną w wysokości 61.743.000 zł

Budowa bloku energetycznego zamknie cykl inwestycyjny, który stworzy w regionie kompleksowy system zagospodarowania odpadów zapewniający maksymalizację odzysku surowcowego oraz termiczne zagospodarowanie pozostałości z sortowania z efektywnym odzyskiem energii w układzie kogeneracyjnym na potrzeby Miasta Krosna.

Ze względu na wieloletnią i owocną współpracę WFOŚiGW w Rzeszowie z Holdingiem, w tymże wydarzeniu uczestniczy również Prezes WF Pan Adam Skiba, natomiast umowę z ramienia NFOŚiGW podpisuje Z-ca Prezesa Zarządu Pan Dominik Bąk. W konferencji biorą równiez udział przedstawiciele 27 samorządów, które podpisały porozumienia z Holdingiem.

Informacja dot. obliczania nadwyżki dochodów budżetu gminy i powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych za rok 2020, podlegającej przekazaniu na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w roku 2021

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2020 r. przypadających na jednego mieszkańca (Monitor Polski z 2021 poz. 510) średnia krajowa dochodów z roku poprzedniego przypadających na jednego mieszkańca, osiągnięta w 2020 r. z tytułu opłat i kar wyniosła:

  1. dla gmin - 11,25 zł
  2. dla powiatów - 2,67 zł.

Wypełniony Załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4g/p (w wersji papierowej) wraz z pismem przewodnim należy przesłać w terminie do dnia 16 sierpnia 2021 r.

Obliczona w Załączniku nr 1 nadwyżka podlega przekazaniu w w/w terminie na rachunek WFOŚiGW w Rzeszowie w BGK nr:

63 1130 1105 0005 2084 8520 0001

Poniżej załączamy wzory załączników oraz obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2020 r. przypadających na jednego mieszkańca.

 

Załączniki:
Pobierz plik (obwieszczenie_mkis_2021.pdf)obwieszczenie_mkis_2021.pdf[1. Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska]116 kB
Pobierz plik (zalacznik_1_os-4g_gminy_2021.xlsx)zalacznik_1_os-4g_gminy_2021.xlsx[2. Załącznik nr 1 do sprawzdania OŚ-4g dla gmin]12 kB
Pobierz plik (zalacznik_1_os-4p_powiaty_2021.xlsx)zalacznik_1_os-4p_powiaty_2021.xlsx[3. Załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4p dla powiatów]12 kB