Tytuł Autor Odsłony
Dni Otwarte Funduszy Europejskich (DOFE) - III edycja Barbara Bednarz 3456
Zaproszenie do udziału w międzynarodowej konferencji Dbając o Zieloną przyszłość - Fundusze UE w sektorze środowiska Barbara Bednarz 4161
Konferencja "Inwestycje środowiskowe - efekty wdrażania Programu Infrastruktura i Środowisko na Podkarpaciu" Barbara Bednarz 3815
Komunikat dla Beneficjentów POIiŚ dot. zamówień publicznych Marcin Pasieka 4456
Konkurs ministra Środowiska ECO DESIGN 2015 Marcin Pasieka 2858
Rozeznanie rynku - Wykonanie i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych promujących POIiŚ 2007-2013 Marcin Pasieka 2309
Podpisanie kolejnej umowy o dofinansowanie w ramach POIiŚ Marcin Pasieka 2586
Komunikat dla Beneficjentów projektów POIiŚ wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursów nr 7/POIiŚ/1.1/04/2012 oraz 8/POIiŚ/1.1/03/2013 Barbara Bednarz 2728
Dofinansowanie unijne na realizację projektów przygotowawczych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Barbara Bednarz 3168
Kolejne projekty z Podkapracia otrzymały dofinansowanie unijne Barbara Bednarz 3685
Konkurs fotograficzny H2O to jest to! Marcin Pasieka 3056
Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie do działania 1.1. POIiŚ - XV runda konkursowa z dn. 14.11.2014r. Marcin Pasieka 3170
Podpisano kolejną umowę o dofinansowanie w ramach POIiŚ Barbara Bednarz 2708
Zapraszamy na szkolenia dla beneficjentów POIiŚ – edycja 2014 Marcin Pasieka 2541
Zaproszenie na VII konferencję "Dbając o zieloną przyszłość – fundusze UE w sektorze środowiska" Marcin Pasieka 2466
Kolejne ogłoszenie o naborach wniosków w ramach POIiŚ z dn. 29.09.2014r. Barbara Bednarz 2918
Rozeznanie rynku - Wykonanie i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych promujących Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Marcin Pasieka 2615
Konkurs ECO DESIGN zgłoś się i pokaż, że Twój produkt jest EKO! Barbara Bednarz 2641
Zaproszenie do udziału w konferencji podsumowującej fundusze EOG i norweskie Barbara Bednarz 2483
Rozeznanie rynku - Wykonanie i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych promujących Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Marcin Pasieka 2441