Harmonogram i ocena wniosków o dofinansowanie w procedurach konkursowych prowadzona w WFOŚiGW w Rzeszowie


XXII. Konkurs nr 15/POIiŚ/1.1/12/2014

1. Data ogłoszenia konkursu: 14.11.2014r.

2. Zakończenie naboru wniosków: 19 stycznia 2015r.

Informacje dotyczące ogłoszonego konkursu znajdują się na stronie internetowej Funduszu w zakładce Aktualności Fund. UE.

3. Wykaz wniosków, które wpłynęły w naborze:

- Budowa kan. sanitarnej i sieci wodociągowej dla ul. Słowackiego, os. Mazury VI w Lubaczowie, Wnioskodawca: Gmina Miejska Lubaczów, koszt całkowity projektu: 5 951 129,35 zł., wnioskowana kwota dofinansowania: 4 222 585,80 zł.

- Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wierzawicach - III etap budowy oczyszczalni ścieków, Wnioskodawca: "Stare Miasto Park" Sp. z o. o. , koszt całkowity projektu: 4 117 059,00 zł., wnioskowana kwota dofinansowania: 2 845 122,55 zł.

4. Zakończenie oceny formalnej i merytorycznej I stopnia: 11.02.2015r.

Wyniki:

- Budowa kan. sanitarnej i sieci wodociągowej dla ul. Słowackiego, os. Mazury VI w Lubaczowie, Wnioskodawca: Gmina Miejska Lubaczów, koszt całkowity projektu: 5 951 129,35 zł., wnioskowana kwota dofinansowania: 4 222 585,80 zł. - ocena negatywna,

- Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wierzawicach - III etap budowy oczyszczalni ścieków, Wnioskodawca: "Stare Miasto Park" Sp. z o. o. , koszt całkowity projektu: 4 117 059,74 zł., wnioskowana kwota dofinansowania: 2 845 122,58 zł. - ocena pozytywna, projekt skierowany do oceny merytorycznej II stopnia.

Listy rankingowe: pobierz (10-15 tys. RLM)

                        pobierz (pow. 15 tys. RLM)

 


XXI. Konkurs nr 14/POIiŚ/1.1/10/2014, 11/POIiŚ/2.1/10/2014, 12/POIiŚ/2.1/10/2014

1. Data ogłoszenia konkursu: 29.09.2014r.

2. Zakończenie naboru wniosków: 24 listopada 2014r.

Informacje dotyczące ogłoszonego konkursu znajdują się na stronie internetowej Funduszu w zakładce Aktualności Fund. UE.

3. Wykaz wniosków, które wpłynęły w naborze:


konkurs nr 14/POIiŚ/1.1/10/2014:

- Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Masarskiej w Ropczycach, Wnioskodawca: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ropczycach, koszt całkowity projektu: 515 985,00 zł., wnioskowana kwota dofinansowania: 356 575,00 zł.

Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji  gospodarki wodno-ściekowej  dla aglomeracji Mielec, Wnioskodawca: Gmina Miejska Mielec, koszt całkowity projektu: 4 640 861,34 zł., wnioskowana kwota dofinansowania:  3 459 102,51 zł.

- Dokumentacja techniczna, kanalizacji sanitarnej w m. Górno - rejon sanatorium, Wnioskodawca: Gmina Sokołów Małopolski, koszt całkowity projektu: 59 040,00 zł., wnioskowana kwota dofinansowania:  34 096,56 zł.

- Porządkowanie i rozbudowa systemu kanalizacji wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa - opracowanie dokumentacji, Wnioskodawca: Gmina Miasto Rzeszów, koszt całkowity projektu: 278 806,90 zł., wnioskowana kwota dofinansowania:  231 898,71 zł.

4. Zakończenie oceny formalnej i merytorycznej I stopnia: 17.12.2014r.

Wyniki:

- Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Masarskiej w Ropczycach, Wnioskodawca: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ropczycach, koszt całkowity projektu: 515 985,00 zł., wnioskowana kwota dofinansowania: 356 575,00 zł. - ocena warunkowo pozytywna

Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji  gospodarki wodno-ściekowej  dla aglomeracji Mielec, Wnioskodawca: Gmina Miejska Mielec, koszt całkowity projektu: 4 640 861,34 zł., wnioskowana kwota dofinansowania:  3 459 102,51 zł. - ocena pozytywna

- Dokumentacja techniczna, kanalizacji sanitarnej w m. Górno - rejon sanatorium, Wnioskodawca: Gmina Sokołów Małopolski, koszt całkowity projektu: 59 040,00 zł., wnioskowana kwota dofinansowania:  34 096,56 zł. - Wnioskodawca wycofał projekt z procedury konkursowej

- Porządkowanie i rozbudowa systemu kanalizacji wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa - opracowanie dokumentacji, Wnioskodawca: Gmina Miasto Rzeszów, koszt całkowity projektu: 278 806,90 zł., wnioskowana kwota dofinansowania:  231 898,71 zł. - ocena pozytywna

Lista rankingowa - pobierz

5. Podpisanie umowy o dofinansowanie.

W dniu 3 marca 2015 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie podpisano kolejne dwie umowy o dofinansowanie projektów na przygotowanie dokumentacji dla inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I - Gospodarka wodno-ściekowa, z Beneficjentami:

- Gminą Miasto Rzeszów na realizację projektu pn. "Porządkowanie i rozbudowa systemu kanalizacji wodno-ściekowej na terenie Miasta Rzeszowa - opracowanie dokumentacji". Wartość całkowita projektu wynosi 278 806,90 zł., z czego dofinansowanie z Funduszu Spójności wynosi 231 898,71 zł.

Umowę podpisali: Pan Marek Ustrobiński - Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa, natomiast WFOŚiGW w Rzeszowie reprezentował Pan Adam Pęzioł - Prezes Zarządu.

- Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o. o. na realizację projektu pn. "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Masarskiej w Ropczycach". Wartość całkowita projektu wynosi 515 985,00 zł., z czego dofinansowanie z Funduszu Spójności wynosi 356 575,00 zł.

Umowę podpisał: Pan Janusz Środa - Prezes Zarządu, natomiast WFOŚiGW w Rzeszowie reprezentował Pan Adam Pęzioł - Prezes Zarządu.

W dniu 4 marca 2015r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie podpisano kolejną umowę o dofinansowanie z Gminą Miejską Mielec na realizację projektu pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Mielec". Wartość całkowita projektu wynosi 4 640 861,34 zł., z czego dofinansowanie z Funduszu Spójności wynosi 3 459 102,50 zł.

Umowę podpisali: Pan Daniel Kozdęba - Prezydent Miasta Mielec, natomiast WFOŚiGW w Rzeszowie reprezentował Pan Adam Pęzioł - Prezes Zarządu.


Konkurs nr 12/POIiŚ/2.1/10/2014:

- Poprawa biologicznego przetwarzania odpadów w ZUO Krosno poprzez zakup instalacji kontenerowych, Wnioskodawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o., koszt całkowity projektu: 3 540 366,96 zł., wnioskowana kwota dofinansowania: 2 423 985,05 zł.

- Rozbudowa Zakładu Segregacji Odpadów Stałych w Paszczynie etap II - Budowa instalacji do produkcji oleju parafinowego z odpadowych tworzyw sztucznych na działkach 63/2 i 62/4, Wnioskodawca: Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o. o.  Paszczyna, koszt całkowity projektu: 8 301 750 zł., wnioskowana kwota dofinansowania: 4 907 473,72 zł.

4. Zakończenie oceny formalnej i merytorycznej I stopnia: 17.12.2014r.

Wyniki:

- Poprawa biologicznego przetwarzania odpadów w ZUO Krosno poprzez zakup instalacji kontenerowych, Wnioskodawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o., koszt całkowity projektu: 3 540 366,96 zł., wnioskowana kwota dofinansowania: 2 423 985,05 zł. - ocena negatywna

- Rozbudowa Zakładu Segregacji Odpadów Stałych w Paszczynie etap II - Budowa instalacji do produkcji oleju parafinowego z odpadowych tworzyw sztucznych na działkach 63/2 i 62/4, Wnioskodawca: Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o. o.  Paszczyna, koszt całkowity projektu: 8 301 750 zł., wnioskowana kwota dofinansowania: 4 907 473,72 zł. - ocena warunkowo pozytywna, projekt skierowany do oceny merytorycznej II stopnia.

Lista rankingowa - pobierz


XX. Konkurs nr 10/POIiŚ/2.1/06/2014

1. Data ogłoszenia konkursu: 19 maja 2014r.

2. Zakończenie naboru wniosków: 18 lipca 2014r.

Informacje dotyczące ogłoszonego konkursu znajdują się na stronie internetowej Funduszu w zakładce Aktualności Fund. UE.

3. Wykaz wniosków, które wpłynęły w naborze:

- "Rozbudowa Zakładu Segregacji Odpadów Stałych w Paszczynie etap II - budowa instalacji do produkcji oleju parafinowego z odpadowych tworzyw sztucznych na działkach nr 63/2 i 62/4". Wnioskodawca: Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. Paszczyna, koszt całkowity projektu: 10 664 720,43 zł., wnioskowana kwota dofinansowania: 4 642 586,10 zł.

4. Zakończenie oceny formalnej i merytorycznej I stopnia: 29.07.2014r.

Wyniki:

"Rozbudowa Zakładu Segregacji Odpadów Stałych w Paszczynie etap II - budowa instalacji do produkcji oleju parafinowego z odpadowych tworzyw sztucznych na działkach nr 63/2 i 62/4". Wnioskodawca: Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. Paszczyna, koszt całkowity projektu: 10 664 720,43 zł., wnioskowana kwota dofinansowania: 4 642 586,10 zł. - ocena negatywna.

Lista rankingowa - pobierz


XIX. Konkurs nr 9/POIiŚ/2.1/04/2014

1. Data ogłoszenia konkursu: 28 marca 2014r.

2. Zakończenie naboru wniosków: 9 czerwca 2014r.

Informacje dotyczące ogłoszonego konkursu znajdują się na stronie internetowej Funduszu w zakładce Aktualności Fund. UE.

3. Wykaz wniosków, które wpłynęły w naborze:

- „Przywrócenie przyrodzie terenów po byłych składowiskach odpadów lub ich części w woj. podkarpackim”. Wnioskodawca: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Nowa Sarzyna, koszt całkowity projektu:  9.294.349,00 zł., wnioskowana kwota dofinansowania: 7.415.654,14 zł.

4. Zakończenie oceny formalnej i merytorycznej I stopnia: 03.07.2014r.

Wyniki:

- „Przywrócenie przyrodzie terenów po byłych składowiskach odpadów lub ich części w woj. podkarpackim”. Wnioskodawca: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Nowa Sarzyna, koszt całkowity projektu:  9.294.349,00 zł., wnioskowana kwota dofinansowania: 7.415.654,14 zł. – ocena warunkowo pozytywna, projekt skierowany do oceny merytorycznej II stopnia.

Lista rankingowa - pobierz

5. Ocena merytoryczna II stopnia.

- „Przywrócenie przyrodzie terenów po byłych składowiskach odpadów lub ich części w woj. podkarpackim”. Wnioskodawca: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Nowa Sarzyna, koszt całkowity projektu:  9.294.349,00 zł., wnioskowana kwota dofinansowania: 7.415.654,14 zł. – ocena negatywna


XVIII. Konkurs nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014

1. Data ogłoszenia konkursu: 31 stycznia 2014r.

2. Zakończenie naboru wniosków: 6 czerwca 2014r.

Informacje dotyczące ogłoszonego konkursu znajdują się na stronie internetowej Funduszu w zakładce Aktualności Fund. UE.

3. Wykaz wniosków, które wpłynęły w naborze:

- Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Kolbuszowa”. Wnioskodawca: Gmina Kolbuszowa, koszt całkowity projektu: 12 500 988,11 zł., wnioskowana kwota dofinansowania: 6 612 499,08 zł.

- „Budowa kan. sanitarnej i sieci wodociągowej dla ul. Słowackiego, os. Mazury VI, modernizacja hydroforni. Wnioskodawca: Gmina Miejska Lubaczów, koszt całkowity projektu: 5 951 129,35 zł., wnioskowana kwota dofinansowania: 4 222 585,80 zł.

- „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla miasta Rzeszowa – Część III”. Wnioskodawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie, koszt całkowity projektu: 14 424 829,38 zł., wnioskowana kwota dofinansowania: 7 224 624,15 zł.

4. Zakończenie oceny formalnej i merytorycznej I stopnia:  02.07.2014r.

Wyniki:

- Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Kolbuszowa”. Wnioskodawca: Gmina Kolbuszowa, koszt całkowity projektu: 12 449 988,11 zł., wnioskowana kwota dofinansowania: 6 577 964,67 zł. – ocena warunkowo pozytywna, projekt skierowany do oceny merytorycznej II stopnia.

- „Budowa kan. sanitarnej i sieci wodociągowej dla ul. Słowackiego, os. Mazury VI, modernizacja hydroforni. Wnioskodawca: Gmina Miejska Lubaczów, koszt całkowity projektu: 5 951 129,35 zł., wnioskowana kwota dofinansowania: 4 222 585,80 zł. – ocena negatywna.

- „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla miasta Rzeszowa – Część III”. Wnioskodawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie, koszt całkowity projektu: 14 424 829,38 zł., wnioskowana kwota dofinansowania: 7 224 624,15 zł. – ocena pozytywna, projekt skierowany do oceny merytorycznej II stopnia.

Lista rankingowa (projekty z aglomeracji 10-15 tys. RLM): pobierz

Lista rankingowa (projekty z aglomeracji powyżej 15 tys. RLM): pobierz

5. Ocena merytoryczna II stopnia.

- „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Kolbuszowa”. Wnioskodawca: Gmina Kolbuszowa - ocena warunkowo pozytywna

- „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla miasta Rzeszowa – Część III”. Wnioskodawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie ocena warunkowo pozytywna

6. Podpisanie umowy o dofinansowanie

W dniu 15 stycznia 2015r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie podpisano kolejne dwie umowy o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I - Gospodarka wodno-ściekowa z Beneficjentami:

Gminą Kolbuszowa na realizację projektu pn. "Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Kolbuszowa". Wartość całkowita projektu wynosi 12 449 988,11 zł., z czego dofinansowanie z Funduszu Spójności wynosi 6 463 278,19 zł.

Umowę podpisali: Pan Jan Zuba - Burmistrz Kolbuszowej, natomiast WFOŚiGW w Rzeszowie reprezentowali Pan - Bogusław Kida - Zastępca Prezesa Zarządu oraz Pan Mariusz Król - Zastępca Prezesa Zarządu

oraz

Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie na realizację projektu pn. "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla miasta Rzeszowa - Część III". Wartość całkowita projektu wynosi 10 112 637,58 zł., z czego dofinansowanie z Funduszu Spójności wynosi 5 161 972,35 zł.

Umowę podpisali: Pan Adam Tunia - Prezes Zarządu MPWiK Sp. z o.o., natomiast WFOŚiGW w Rzeszowie reprezentowali Pan Bogusław Kida - Zastępca Prezesa Zarządu oraz Pan Mariusz Król - Zastępca Prezesa Zarządu.


XVII. Konkurs nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014


1. Data ogłoszenia konkursu: 31 stycznia 2014r.

2. Zakończenie naboru wniosków: 30 maja 2014r.

Informacje dotyczące ogłoszonego konkursu znajdują się na stronie internetowej Funduszu w zakładce Aktualności Fund. UE.

3. Wykaz wniosków, które wpłynęły w naborze:

- Opracowanie dokumentacji dla projektu z zakresu gospodarki wod-kan. w aglomeracji Jasienica Rosielna”. Wnioskodawca: Gmina Jasienica Rosielna, koszt całkowity projektu: 1 117 910,10 zł., wnioskowana kwota dofinansowania: 772 539,50 zł.

- „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy Oczyszczalni Ścieków w Krośnie”. Wnioskodawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o., koszt całkowity projektu: 219 555,00 zł., wnioskowana kwota dofinansowania: 151 725,00 zł

- „Dokumentacja modernizacji kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowy oczyszczalni ścieków w Nowej Dębie”. Wnioskodawca: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie, koszt całkowity projektu: 573 500,00 zł., wnioskowana kwota dofinansowania: 395 500,00 zł

- „Przebudowa oraz rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Przeworsk”. Wnioskodawca: Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., koszt całkowity projektu: 92 250,00 zł., wnioskowana kwota dofinansowania: 63 750,00 zł.

- „Dokumentacja techniczna, projektowa i studium wykonalności rozbudowy oczyszczalni ścieków w Sokołowie Młp. Wnioskodawca: Gmina Sokołów Małopolski, koszt całkowity projektu: 143 910,00 zł., wnioskowana kwota dofinansowania: 99 450,00 zł.

- „Opracowanie dokumentacji związanej z przygotowaniem projektu inwestycyjnego polegającego na modernizacji Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Zagórzu”. Wnioskodawca: Gmina Zagórz, koszt całkowity projektu: 246 000,00 zł., wnioskowana kwota dofinansowania: 170 000,00 zł.

- „Opracowanie dokumentacji technicznej kompleksowego rozwiązania gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Zaleszany”. Wnioskodawca: Gmina Zaleszany, koszt całkowity projektu: 615 000,00 zł., wnioskowana kwota dofinansowania: 522 750,00 zł.

4. Zakończenie oceny formalnej i merytorycznej I stopnia: 25.06.2014r.

Wyniki:

- Opracowanie dokumentacji dla projektu z zakresu gospodarki wod-kan. w aglomeracji Jasienica Rosielna”. Wnioskodawca: Gmina Jasienica Rosielna, koszt całkowity projektu: 1 117 910,10 zł., wnioskowana kwota dofinansowania: 772 539,50 zł. – ocena warunkowo pozytywna.

- „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy Oczyszczalni Ścieków w Krośnie”. Wnioskodawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o., koszt całkowity projektu: 219 555,00 zł., wnioskowana kwota dofinansowania: 151 725,00 zł - ocena pozytywna.

- „Dokumentacja modernizacji kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowy oczyszczalni ścieków w Nowej Dębie”. Wnioskodawca: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie, koszt całkowity projektu: 573 500,00 zł., wnioskowana kwota dofinansowania: 399 500,00 zł -  ocena pozytywna.

- „Przebudowa oraz rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Przeworsk”. Wnioskodawca: Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., koszt całkowity projektu: 92 250,00 zł., wnioskowana kwota dofinansowania: 63 750,00 zł. – ocena negatywna.

- „Dokumentacja techniczna, projektowa i studium wykonalności rozbudowy oczyszczalni ścieków w Sokołowie Młp. Wnioskodawca: Gmina Sokołów Małopolski, koszt całkowity projektu: 143 910,00 zł., wnioskowana kwota dofinansowania: 99 450,00 zł. -  ocena pozytywna.

- „Opracowanie dokumentacji związanej z przygotowaniem projektu inwestycyjnego polegającego na modernizacji Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Zagórzu”. Wnioskodawca: Gmina Zagórz, koszt całkowity projektu: 246 000,00 zł., wnioskowana kwota dofinansowania: 170 000,00 zł. -  ocena pozytywna.

- „Opracowanie dokumentacji technicznej kompleksowego rozwiązania gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Zaleszany”. Wnioskodawca: Gmina Zaleszany, koszt całkowity projektu: 615 000,00 zł., wnioskowana kwota dofinansowania: 522 750,00 zł. – Wnioskodawca wycofał projekt z procedury konkursowej.

Lista rankingowa: Pobierz

6. Podpisanie umowy o dofinansowanie.

W dniu 13 sierpnia 2014 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie podpisano umowy o dofinansowanie z Beneficjentami na realizację projektów dotyczących przygotowania projektów inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, w szczególności na przygotowanie koniecznych dokumentów takich jak dokumentacja projektowa, dokumentacja techniczna, studium wykonalności.

Wsparcie projektów przygotowawczych ma na celu przygotowanie inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, które ubiegać się będą o dofinansowanie na realizację w oparciu o środki Funduszu Spójności w perspektywie finansowej 2014-2020.

1. Podpisanie umowy z Beneficjentem - Gminą Zagórz

Wartość całkowita projektu pn. Opracowanie dokumentacji związanej z przygotowaniem projektu inwestycyjnego polegającego na modernizacji Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Zagórzu wynosi 246 000, 00 zł., z czego dofinansowanie z Funduszu Spójności wynosi 170 000,00 zł.

Beneficjenta reprezentował Pan Ernest Nowak - Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz, ze strony WFOŚiGW w Rzeszowie umowę podpisał Pan Waldemar Burzyński - Prezes Zarządu.

 2. Podpisanie umowy z Beneficjentem  - Gminą Sokołów Małopolski

Wartość całkowita projektu pn. Dokumentacja techniczna, projektowa i studium wykonalności rozbudowy oczyszczalni  ścieków w Sokołowie Młp. wynosi 143 910, 00 zł., z czego dofinansowanie z Funduszu Spójności wynosi 99 450,00 zł.

Beneficjenta reprezentował Pan Andrzej Ożóg - Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Małopolski, ze strony WFOŚiGW w Rzeszowie umowę podpisał Pan Waldemar Burzyński - Prezes Zarządu.

 3. Podpisanie umowy z Beneficjentem - Przedsiębiorstwem Gospodoarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie

Wartość całkowita projektu pn. Dokumentacja modernizacji kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowy oczyszczalni  ścieków w Nowej Dębie wynosi 573 500, 00 zł., z czego dofinansowanie z Funduszu Spójności wynosi 399 500,00 zł.

Beneficjenta reprezentowali Pan Antoni Kapusta - Prezes Zarządu i Pan Marek Pabian - Zastępca Prezesa Zarządu, ze strony WFOŚiGW w Rzeszowie umowę podpisał Pan Waldemar Burzyński - Prezes Zarządu.

 4. Podpisanie umowy z Beneficjentem - Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej - Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o. o.

Wartość całkowita projektu pn. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy Oczyszczalni Ścieków w Krośnie wynosi 219 555, 00 zł., z czego dofinansowanie z Funduszu Spójności wynosi 151 725,00 zł.

Beneficjenta reprezentowali Pan Janusz Fic - Prezes Zarządu i Pan Zdzisław Syzdek - członek Zarządu, ze strony WFOŚiGW w Rzeszowie umowę podpisał Pan Waldemar Burzyński - Prezes Zarządu.

5. W dniu 7 listopada 2014r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie podpisano kolejną umowę o dofinansowanie z Beneficjentem Gminą Jasienica Rosielna na realizację projektu dotyczącego przygotowania projektu inwestycyjnego z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, w szczególności na przygotowanie koniecznych dokumentów takich jak dokumentacja projektowa, dokumentacja techniczna, studium wykonalności.

Wartość całkowita projektu pn. "Opracowanie dokumentacji dla projektu z zakresu gospodarki wod-kan. w aglomeracji Jasienica Rosielna" wynosi  578 100,00 zł., z czego dofinansowanie z Funduszu Spójności wynosi 399 500,00 zł.


XVI. Konkurs nr 11/POIiŚ/1.1/10/2013


1. Data ogłoszenia konkursu: 20 września 2013 r.

2. Zakończenie naboru wniosków: 31 grudnia 2013r.

Informacje dotyczące ogłoszonego konkursu znajdują się na stronie internetowej Funduszu w zakładce Aktualności Fund. UE.

3. Wykaz wniosków, które wpłynęły w naborze:

- „Rozbudowa (modernizacja) ciągu biologicznego komunalnej oczyszczalni ścieków w Rzeszowie”, Wnioskodawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., koszt całkowity projektu: 57 491 224,39zł., wnioskowana kwota dofinansowania: 25 479 641,66 zł.

- „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rymanowie – II etap”, Wnioskodawca: Gmina Rymanów, koszt całkowity projektu: 8 963 952,56,00 zł., wnioskowana kwota dofinansowania: 5 457 747,33 zł.

- „Kompleksowe rozwiązanie problemu oczyszczania i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pawłosiów”, Wnioskodawca: Gmina Pawłosiów, koszt całkowity projektu: 4 924 680,80 zł., wnioskowana kwota dofinansowania: 3 078 287,85 zł.

- „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wojaszówce oraz budowa wodociągów w Krośnie i Ustrobnej”, Wnioskodawca: Gmina Wojaszówka, koszt całkowity projektu: 6 004 100,00 zł., wnioskowana kwota dofinansowania: 4 218 292,40 zł.

4. Zakończenie oceny formalnej i merytorycznej I stopnia: 27.01.2013r.

Wyniki:

„Rozbudowa (modernizacja) ciągu biologicznego komunalnej oczyszczalni ścieków w Rzeszowie”, Wnioskodawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., koszt całkowity projektu: 57 491 224,39zł., wnioskowana kwota dofinansowania: 25 479 641,66 zł. - ocena pozytywna, projekt skierowany do oceny merytorycznej II stopnia.

„Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rymanowie – II etap”, Wnioskodawca: Gmina Rymanów,  koszt całkowity projektu: 8 963 952,56,00 zł., wnioskowana kwota dofinansowania: 5 457 747,33 zł. - ocena pozytywna, projekt skierowany do oceny merytorycznej II stopnia.

„Kompleksowe rozwiązanie problemu oczyszczania i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pawłosiów”, Wnioskodawca: Gmina Pawłosiów, koszt całkowity projektu: 4 924 680,80 zł., wnioskowana kwota dofinansowania: 3 078 287,85 zł. - ocena pozytywna, projekt skierowany do oceny merytorycznej II stopnia.

„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wojaszówce oraz budowa wodociągów w Krośnie i Ustrobnej”, Wnioskodawca: Gmina Wojaszówka, koszt całkowity projektu: 6 004 100,00 zł., wnioskowana kwota dofinansowania: 4 218 292,40 zł. – Wnioskodawca wycofał projekt z procedury konkursowej.

Lista rankingowa (projekty z aglomeracji 10-15 tys. RLM)- pobierz

Lista rankingowa (projekty z aglomeracji powyżej 15 tys. RLM)  - pobierz

5. Ocena merytoryczna II stopnia.

- „Rozbudowa (modernizacja) ciągu biologicznego komunalnej oczyszczalni ścieków w Rzeszowie”, Wnioskodawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. - ocena pozytywna

- „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rymanowie – II etap”, Wnioskodawca: Gmina Rymanów - ocena pozytywna

- „Kompleksowe rozwiązanie problemu oczyszczania i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pawłosiów”,
Wnioskodawca: Gmina Pawłosiów - ocena pozytywna

6. Podpisanie umowy o dofinansowanie.

W dniu 2 lipca 2014 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie podpisano umowę o dofinansowanie z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. o.o. na realizację projektu pn. „Rozbudowa (modernizacja) ciągu biologicznego komunalnej oczyszczalni ścieków w Rzeszowie”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I - Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 - gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Wartość całkowita projektu wynosi 45 733 336,03 zł, z czego dofinansowanie z Funduszu Spójności wynosi 20 503 698,21 zł.


W dniu 25 lipca 2014 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie podpisano umowę o dofinansowanie z Beneficjentem - Gminą Rymanów na realizację projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rymanowie - II etap”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I - Gospodarka wodno-ściekowa, Wartość całkowita projektu wynosi 8 963 952,56 zł, z czego dofinansowanie z Funduszu Spójności wynosi 4 045 074,69 zł.


W dniu 4 sierpnia 2014 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie podpisano kolejną umowę o dofinansowanie z Beneficjentem - Gminą Pawłosiów na realizację projektu pn. „Kompleksowe rozwiązanie problemu oczyszczania i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pawłosiów”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I - Gospodarka wodno-ściekowa, Wartość całkowita projektu wynosi 4 913 890,63 zł, z czego dofinansowanie z Funduszu Spójności wynosi 2 799 434,52 zł.


XV. Konkurs nr 10/POIiŚ/1.1/07/2013

1. Data ogłoszenia konkursu: 14 czerwca 2013 r.

2. Zakończenie naboru wniosków: 30 września 2013r.

3. Wykaz wniosków, które wpłynęły w naborze:

- "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiązowonica", Wnioskodawca: Gmina Wiązownica, koszt całkowity projektu: 26 670 110,00 zł., wnioskowana kwota dofinansowania: 20 963 362,15 zł.

- "Rozbudowa oczyszczalni ścieków Świlcza - Kamyszyn", Wnioskodawca: Gmina Świlcza, koszt całkowity projektu: 4 872 313,00 zł., wnioskowana kwota dofinansowania: 4 141 466,05 zł.

- "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wierzawicach - II etap budowy oczyszczalni ścieków", Wnioskodawca: Stare Miasto - Park Sp. z o. o., koszt całkowity projektu: 3 363 963,90 zł., wnioskowana kwota dofinansowania: 1 531 600,91 zł.

Informacje dotyczące ogłoszonego konkursu znajdują się na stronie internetowej Funduszu w zakładce Aktualności Fund. UE.

4. Zakończenie oceny formalnej i merytorycznej I stopnia: 23.10.2013r.

Wyniki:

"Rozbudowa oczyszczalni ścieków Świlcza - Kamyszyn", Wnioskodawca: Gmina Świlcza, koszt całkowity projektu: 4 872 313,00 zł., wnioskowana kwota dofinansowania: 4 141 466,05 zł. - ocena pozytywna, projekt skierowany do oceny merytorycznej II stopnia.

"Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wierzawicach - II etap budowy oczyszczalni ścieków", Wnioskodawca: Stare Miasto - Park Sp. z o. o., koszt całkowity projektu: 3 363 963,90 zł., wnioskowana kwota dofinansowania: 1 531 600,91 zł. - ocena pozytywna, projekt skierowany do oceny merytorycznej II stopnia.

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiązownica", Wnioskodawca: Gmina Wiązownica, koszt całkowity projektu: 26 670 110,00 zł., wnioskowana kwota dofinansowania: 20 963 362,15 zł. – Wnioskodawca wycofał wniosek z procedury konkursowej.

Lista rankingowa - pobierz

5. Ocena merytoryczna II stopnia.

- "Rozbudowa oczyszczalni ścieków Świlcza - Kamyszyn", Wnioskodawca: Gmina Świlcza - ocena warunkowo pozytywna.

- "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wierzawicach - II etap budowy oczyszczalni ścieków", Wnioskodawca: Stare Miasto - Park Sp. z o. o. - ocena pozytywna

6. Podpisanie umowy o dofinansowanie.

W dniu 2 kwietnia 2014r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie podpisano umowę o dofinansowanie ze Spółką "Stare Miasto-Park" Sp. z o.o. na realizację projektu pn."Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wierzawicach - II etap budowy oczyszczalni ścieków", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I - Gospodarka wodno-ściekowa. Wartość całkowita projektu wynosi 3 266 527,37 zł.,  z czego dofinansowanie z Funduszu Spójności wynosi 2 245 532,13 zł.


XIV. Konkurs nr 9/POIiŚ/1.1/06/2013, 8/POIiŚ/2.1/06/2013, 9/POIiŚ/2.2/06/2013


1. Data ogłoszenia konkursu: 20 maja 2013 r.

2. Zakończenie naboru wniosków: 22 lipca 2013r.

3. Wykaz wniosków, które wpłynęły w naborze:

- "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej dla miasta Rzeszowa część II", Wnioskodawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., koszt całkowity projektu: 1 821 693,69 zł., wnioskowana kwota dofinansowania: 1 258 830,46 zł.

- "Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy", Wnioskodawca: Gmina Ostrów; koszt całkowity projektu: 17 336 689,56 zł., wnioskowana kwota dofinansowania: 6 292 397,10 zł.

Wyniki:

"Rozbudowa sieci kanalizacyjnej dla miasta Rzeszowa część II", Wnioskodawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., koszt całkowity projektu: 1 821 693,69 zł., wnioskowana kwota dofinansowania: 1 258 830,46 zł. - ocena warunkowo pozytywna, projekt skierowany do oceny merytorycznej II stopnia.

"Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy", Wnioskodawca: Gmina Ostrów; koszt całkowity projektu: 17 336 689,56 zł., wnioskowana kwota dofinansowania: 6 292 397,10 zł. - ocena pozytywna, projekt skierowany do oceny merytorycznej II stopnia.

Listy rankingowe:

Działanie 1.1 - pobierz

Działanie 2.1 - pobierz

5. Ocena merytoryczna II stopnia.

"Rozbudowa sieci kanalizacyjnej dla miasta Rzeszowa część II", Wnioskodawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. - ocena warunkowo pozytywna.

Informacje dotyczące ogłoszonego konkursu znajdują się na stronie internetowej Funduszu w zakładce Aktualności Fund. UE.


XIII. Konkurs nr 7/POIiŚ/2.1/03/2013

1. Data ogłoszenia konkursu: 11 lutego 2013 r.

2. Zakończenie naboru wniosków: 27 maja 2013r.

3. Wykaz wniosków, które wpłynęły w naborze: w ramach naboru nie wpłynął do WFOŚiGW w Rzeszowie żaden wniosek o dofinansowanie.

Informacje dotyczące ogłoszonego konkursu znajdują się na stronie internetowej Funduszu w zakładce Aktualności Fund. UE.


XII. Konkurs nr 8/POIiŚ/1.1/03/2013

1. Data ogłoszenia konkursu: 11 lutego 2013 r.

2. Zakończenie naboru wniosków: 22 kwietnia 2013r.

3. Wykaz wniosków, które wpłynęły w konkursie:

- "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Głogów Małopolski" - Wnioskodawca: Gmina Głogów Małopolski; koszt całkowity projektu: 22 125 223,00 zł., wnioskowana kwota dofinansowania: 18 806 439,55 zł.

- "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej dla miasta Rzeszowa", Wnioskodawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.; koszt całkowity projektu: 5 208 862,01 zł.; wnioskowana kwota dofinansowania: 2 816 082,65 zł.

4. Zakończenie oceny formalnej i merytorycznej I stopnia : 29.05.2013r.

Wyniki:

"Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Głogów Małopolski" - Wnioskodawca: Gmina Głogów Małopolski; koszt całkowity projektu: 22 125 223,00 zł., wnioskowana kwota dofinansowania: 18 806 439,55 zł. - ocena pozytywna, projekt skierowany do oceny meryotrycznej II stopnia.

"Rozbudowa sieci kanalizacyjnej dla miasta Rzeszowa", Wnioskodawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.; koszt całkowity projektu: 5 208 862,01 zł.; wnioskowana kwota dofinansowania: 2 816 082,65 zł. - ocena pozytywna, projekt skierowany do oceny meryotrycznej II stopnia.

Lista rankingowa: pobierz


5. Ocena merytoryczna II stopnia.

"Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Głogów Małopolski" - Wnioskodawca: Gmina Głogów Małopolski - ocena warunkowo pozytywna.

"Rozbudowa sieci kanalizacyjnej dla miasta Rzeszowa", Wnioskodawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. - ocena warunkowo pozytywna.

6. Podpisanie umowy o dofinansowanie.

W dniu 6 grudnia 2013r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie podpisano z Gminą Głogów Małopolski Umowę o dofinansowanie na realizację projektu pn. "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Głogów Małopolski", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I - Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 - gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

Wartość całkowita projektu wynosi 22 125 222,00 z czego dofinansowanie z Funduszu Spójności wynosi 9 020 974,97 zł. W wyniku realizacji projektu zostanie rozbudowana i gruntownie zmodernizowana istniejąca oczyszczalnia ścieków. Planowana modernizacja ma na celu dostosowanie procesów usuwania związków biogennych, czyli azotu i fosforu do zmian wynikających z konieczności dostosowania się do obowiązującej Dyrektywy Unii Europejskiej. Dodatkowo zwiększona zostanie przepustowość hydrauliczna oczyszczalni z 2800 m3/d do 5000m3/d.


W dniu 3 lutego 2014r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie podpisano z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie Umowę o dofinansowanie na realizację projektu pn. "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej dla miasta Rzeszowa", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I - Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 - gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

Wartość całkowita projektu wynosi 2 235 982,51 z czego dofinansowanie z Funduszu Spójności wynosi 1 478 979,87 zł. W wyniku realizacji projektu zostanie rozbudowana sieć kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Rzeszowa o łącznej długości 2,67km.

Informacje dotyczące ogłoszonego konkursu znajdują się na stronie internetowej Funduszu w zakładce Aktualności Fund. UE.


XI. Konkurs nr 8/POIiŚ/2.2/01/2013

1. Data ogłoszenia konkursu: 10 grudnia2012 r.

2. Zakończenie naboru wniosków: 25 lutego 2013r.

3. Wykaz wniosków, które wpłynęły w XI naborze: w ramach naboru nie wpłynął do WFOŚiGW w Rzeszowie żaden wniosek o dofinansowanie.

Informacje dotyczące ogłoszonego konkursu znajdują się na stronie internetowej Funduszu w zakładce Aktualności Fund. UE.

Lista rankingowa - pobierz


X. Konkurs nr 6/POIiŚ/2.1/06/2012

1. Data ogłoszenia konkursu: 23 kwietnia 2012 r.

2. Zakończenie naboru wniosków: 20 sierpnia 2012r.

3. Wykaz wniosków, które wpłynęły w X naborze: w ramach naboru nie wpłynął do WFOŚiGW w Rzeszowie żaden wniosek o dofinansowanie.

Informacje dotyczące ogłoszonego konkursu znajdują się na stronie internetowej Funduszu w zakładce Aktualności Fund. UE.

Lista rankingowa - pobierz informacje


IX. Konkurs nr 7/POIiŚ/1.1/04/2012

1. Data ogłoszenia konkursu: 26 marca 2012 r.

2. Zakończenie naboru wniosków: 18 czerwca 2012r.

3. Wykaz wniosków, które wpłynęły w IX naborze:

- "Rozbudowa i przebudowa  oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi", Wnioskodawca: Gmina Trzebownisko; budżet projektu: 17 138 448,07 zł., wnioskowana kwota dofinansowania: 12 382 528,73 zł.

- " Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Przeworsku", Wnioskodawca: Gmina Miejska Przeworsk; budżet projektu: 2 042 077,00 zł., wnioskowana kwota dofinansowania: 1 301 988,25 zł.

- "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla zabudowy mieszakniowej przy ul. Słowackiego", Wnioskodawca: Gmina Miejska Lubaczów; budżet projektu: 3 106 406,71 zł., wnioskowana kwota dofinansowania: 2 147 000,97 zł.

- "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków ŁZK Sp. z o. o.", Wnioskodawca: Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o. o.; budżet projektu: 50 188 477,86 zł., wnioskowana kwota dofinansowania: 29 587 815,07 zł.

- "Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa - etap II", Wnioskodawca: Gmina Miasto Rzeszów; budżet projektu: 737 227,27 zł., wnioskowana kwota dofinansowania: 318 773,03 zł.

4. Zakończenie oceny formalnej i merytorycznej I stopnia : 25 lipca 2012.

Wyniki:

- "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi", Wnioskodawca: Gmina Trzebownisko; budżet projektu: 17 138 448,07 zł., wnioskowana kwota dofinansowania: 14 567 680,85 zł – ocena pozytywna, projekt skierowany do oceny merytorycznej II stopnia.

- "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków ŁZK Sp. z o. o.", Wnioskodawca: Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o. o.; budżet projektu: 50 188 477,86 zł., wnioskowana kwota dofinansowania: 29 589 374,71 zł - ocena pozytywna, projekt skierowany do oceny merytorycznej II stopnia.

- "Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa - etap II", Wnioskodawca: Gmina Miasto Rzeszów; budżet projektu: 737 227,27 zł., wnioskowana kwota dofinansowania: 318 773,03 zł - ocena pozytywna, projekt skierowany do oceny merytorycznej II stopnia.

-" Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Przeworsku", Wnioskodawca: Gmina Miejska Przeworsk; budżet projektu: 2 042 077,00 zł., wnioskowana kwota dofinansowania: 1 301 988,25 zł. - wniosek odrzucony.

- "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla zabudowy mieszakniowej przy ul. Słowackiego", Wnioskodawca: Gmina Miejska Lubaczów; budżet projektu: 3 106 406,71 zł., wnioskowana kwota dofinansowania: 2 147 000,97 zł. - wniosek odrzucony.

Do pobrania: Lista rankingowa

5. Ocena merytoryczna II stopnia.

"Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi", Wnioskodawca: Gmina Trzebownisko - ocena pozytywna

"Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Woli Dalszej.", Wnioskodawca: Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o. o. - ocena pozytywna

"Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa - etap II", Wnioskodawca: Gmina Miasto Rzeszów - ocena pozytywna

6. Podpisanie umowy o dofinansowanie.

10.05.2013r. Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o. o. otrzymała Potwierdzenie Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I - gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 - gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM na realizację projektu "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Woli Dalszej".

9 lipca 2013r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie podpisano Umowę o dofinansowanie dla projektu pn. "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Woli Dalszej" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I - gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 - gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Ze strony WFOŚiGW w Rzeszowie umowę podpisał Prezes Zarządu Pan Jan Tomaka, zaś Beneficjenta - Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o. o. reprezentował Pan Andrzej Antosz - Prezes Zarządu Spółki.

Wartość całkowita projektu wynosi 42,9 mln zł., maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych dla projektu  - ok. 25,5 mln zł., wysokość dofinansowania - ok. 24,2 mln zł. Głównym celem projektu jest wyposażenie aglomeracji w oczyszczalnię ścieków spełniającą wymogi Dyrektywy Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, a w konsekwencji poprawa środowiska naturalnego poprzez redukcję ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska.


19.04.2013r. Gmina Trzebownisko otrzymała Potwierdzenie Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I - gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 - gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM na realizację projektu pn. "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi".

3 lipca 2013r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie podpisano Umowę o dofinansowanie dla projektu pn. "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I - gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 - gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Ze strony WFOŚiGW w Rzeszowie umowę podpisał Prezes Zarządu Pan Jan Tomaka, zaś Beneficjenta - Gminę Trzebownisko reprezentował Wójt Gminy - Pan Józef Fedan.

Wartość całkowita projektu wynosi 16,4 mln zł., maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych dla projektu  - ok. 10,5 mln zł., wysokość dofinansowania - ok. 8,9 mln zł. Głównym celem projektu jest wyposażenie aglomeracji w oczyszczalnię ścieków spełniającą wymogi Dyrektywy Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, a w konsekwencji poprawa środowiska naturalnego poprzez redukcję ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska.


20.03.2013r. Gmina Miasto Rzeszów otrzymała Potwierdzenie Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I - gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 - gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM na realizację projektu pn. "Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa - etap II".

28.05.2013r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie podpisano Umowę o dofinansowanie dla projektu pn. "Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa - etap II" , realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I - gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 - gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Ze strony WFOŚiGW w Rzeszowie umowę podpisał Prezes Zarządu Pan Jan Tomaka, zaś Beneficjenta - Gminę Miasto Rzeszów reprezentował Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa Pan Stanisław Sienko.

Wartość całkowita projektu wynosi: 737 227,27 zł., maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych dla projektu -      602 356,41 zł., wysokość dofinansowania - 512 002,94 zł. Przedmiotem niniejszego projektu jest budowa 1,8 km kanalizacji sanitarnej w dzielnicach Rzeszowa. W wyniku realizacji projektu do wybudowanej sieci kanalizacyjnej zostanie przyłączonych 998 osób.

Informacje dotyczące ogłoszonego konkursu znajdują się na stronie internetowej Funduszu w zakładce Aktualności Fund. UE.


VIII. Konkurs nr 7/POIiŚ/2.2/02/2011

1. Data ogłoszenia konkursu: 24.10.2011r.

2. Zakończenie naboru wniosków: 16.01.2012r.

3. Wykaz wniosków, które wpłynęły w VIII naborze: w ramach naboru nie wpłynął do WFOŚiGW w Rzeszowie żaden wniosek o dofinansowanie.

Lista rankingowa - pobierz informacje

Informacje dotyczące ogłoszonego konkursu znajdują się na stronie internetowej Funduszu w zakładce Aktualności Fund. UE.


VII. Konkurs 5/POIiŚ/2.1/01/2011, nr 6/POIiŚ/2.2/011/2011

1. Data ogłoszenia konkursu: 10 grudnia 2010 r.

2. Zakończenie naboru wniosków: 14 lutego 2011 r.

3. Wykaz wniosków, które wpłynęły w VII naborze:

- "Rozbudowa Zakładu Segregacji Odpadów Stałych w Paszczynie", Wnioskodawca: Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o., budżet projektu: 28 103 104,47 zł., wnioskowana kwota dofinansowania: 15 354 214,30 zł.

- "Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy", Wnioskodawca: Gmina Ostrów, budżet projektu: 20 500 000 zł., wnioskowana kwota dofinansowania: 8 822 277,50 zł.

- "Budowa Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli", Wnioskodawca: Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o., budżet projektu: 90 712 578,00 zł., wnioskowana kwota dofinansowania: 68 469 853,87 zł.

4. Zakończenie oceny formalnej i merytorycznej I stopnia: 23 marca 2011 r.

Wyniki:

- "Rozbudowa Zakładu Segregacji Odpadów Stałych w Paszczynie", Wnioskodawca: Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o., budżet projektu: 22 037 813,47 zł., wnioskowana kwota dofinansowania: 15 354 214,30 zł. - ocena pozytywna, projekt skierowany do oceny merytorycznej II stopnia.

- "Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy", Wnioskodawca: Gmina Ostrów, budżet projektu: 20 500 000,00 zł., wnioskowana kwota dofinansowania: 8 822 277,50 zł. - ocena pozytywna, projekt skierowany do oceny merytorycznej II stopnia.

- "Budowa Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli", Wnioskodawca: Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o., budżet projektu: 111 346 470,94 zł. - projekt przekazany do NFOŚiGW, z uwagi na przekroczenie wartości 25 mln euro.

Listy rankingowe: Pobierz informacje

Lista rankingowa działanie 2.1 - pobierz

Lista rankingowa działanie 2.2 - pobierz

5. Ocena marytoryczna II stopnia.

"Rozbudowa Zakładu Segregacji Odpadów Stałych w Paszczynie", Wnioskodawca: Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. - ocena pozytywna.

6. Podpisanie umowy o dofinansowanie.

15 września 2011r. Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Paszczynie otrzymało Potwierdzenie Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 - Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, na realizację projektu pn. "Rozbudowa Zakładu Segregacji Odpadów Stałych w Paszczynie".

W dniu 15 listopada 2011r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowe podpisano pierwszą umowę o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach priorytetu II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn. "Rozbudowa Zakładu Segregacji Odpadów Stałych w Paszczynie".

Ze strony Instytucji Wdrażającej  - WFOŚiGW w Rzeszowie umowę podpisał Prezes Zarządu Jan Tomaka, natomiast Beneficjenta - Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. Paszczyna reprezentował Prezes Zarządu - Witold Stanoch.

Wartość całkowita projektu wynosi: 22 265 411,29 zł.

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych dla projektu wynosi: 18 121 781,54 zł.

Wysokość dofinansowania ze środków z Funduszu Spójności zgodnie z otrzymanym Potwierdzeniem Instytucji Pośredniczącej z dn. 15 września 2011r. ws. przyznania dofinansowania na realizację projektu wynosi - 9 267 537,03 zł.

W ramach projektu zaplanowano m.in. modernizację sortowni, kompostowni, wyposażenie Zakładu w specjalistyczne środki transportowe i maszyny, budowę zaplecza administracyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Zakład Segregacji Odpadów Stałych w Paszczynie docelowo obsługiwać będzie miasto i gminę Dębica, miasto i gminę Pilzno, gminę Żyraków, Jodłowa, Czarna, Brzostek, Przecław oraz gminę Wielopole Skrzyńskie. Łączna liczba mieszkańców obsługiwanych przez Zakład wynosi 155 131 osób.

Podsekretarz Stanu w MŚ Aneta Wilmańska dnia 27 lipca 2012r. przekazała informację o zwiększeniu dofinansowania dla projektu pn. Rozbudowa Zakładu Segregacji Odpadów Stałych w Paszczynie do wysokości 15 403 514,31 zł. W najbliższym czasie z Beneficjentem podpisany zostanie aneks do umowy o dofinansowanie aktualizujący kwotę dofinansowania zgodnie  z zapisami zatwierdzonej listy rankingowej.


VI. Konkurs nr 6/POIiŚ/1.1/11/2009, nr 4/POIiŚ/2.1/11/2009, nr 5/POIiŚ/2.2/11/2009


1. Data ogłoszenia konkursu: 30 września 2009 r.

2. Zakończenie naboru wniosków: 30 listopada 2009 r.

3. Wykaz wniosków, które wpłynęły w VI naborze:

- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy i Miasta Nisko, Wnioskodawca: Gmina i Miasto Nisko, budżet projektu: 49 359 328,00 zł., wnioskowana kwota dofinansowania: 28 427 532,97 zł.

- Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap II, Wnioskodawca: Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, budżet projektu: 85 504 758,96 zł., wnioskowana kwota dofinansowania: 48 172 509,06 zł.

- Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa, Wnioskodawca: Gmina Miasto Rzeszów, budżet projektu: 12 339 661,69 zł., wnioskowana kwota dofinansowania: 8 357 701,48 zł.

4. Zakończenie oceny formalnej i merytorycznej I stopnia: 4 stycznia 2010 r.

Wyniki:

- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy i Miasta Nisko, Wnioskodawca: Gmina i Miasto Nisko - ocena pozytywna, projekt skierowany do oceny merytorycznej II stopnia.

- Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap II, Wnioskodawca: Związek Gmin Dorzecza Wisłoki -  ocena pozytywna, projekt skierowany do oceny merytorycznej II stopnia.

- Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa, Wnioskodawca: Gmina Miasto Rzeszów -  ocena pozytywna, projekt skierowany do oceny merytorycznej II stopnia.

Listy rankingowe: pobierz informacje

Nowe!zaktualizowana lista rankingowa dla działania 1.1 - Pobierz

Lista rankingowa działanie 1.1 - pobierz

Listra rankingowa działanie 2.1 - pobierz

Lista rankingowa działanie 2.2 - pobierz

5. Ocena merytoryczna II stopnia.

Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa, Wnioskodawca: Gmina Miasto Rzeszów - ocena pozytywna.

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy i Miasta Nisko, Wnioskodawca: Gmina i Miasto Nisko - ocena pozytywna.

Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap II, Wnioskodawca: Związek Gmin Dorzecza Wisłoki - ocena pozytywna.

6. Podpisanie umowy o dofinansowanie.

Gmina i Miasto Nisko otrzymało Potwierdzenie Instytucji Pośredniczącej z dn. 23 stycznia 2012r. ws. przyznania dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I - gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 - gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 ty. RLM na realizację projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej  na terenie Gminy i Masta Nisko".

W dniu 1 marca 2012r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie podpisano Umowe o dofinansowanie dla projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej  na terenie Gminy i Masta Nisko", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet I - Gospodarka wodno-ściekowa , działanie 1.1 - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Ze strony Instytucji Wdrażającej - WFOŚiGW w Rzeszowie umowę podpisał Prezes Zarządu Jan Tomaka, natomiast Beneficjenta  - Gminę i Miasto Nisko reprezentował Burmistrz Julian Ozimek.

Wartość całkowita projektu wynosi: 45 786 630,50 zł., wysokość dofinansowania ze środków Funduszu Spójności - 25 540 806,94 zł.

Przedmiotem niniejszego projektu jest budowa ok. 26,1 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 6 sieciowymi pompowniami ścieków, modernizacja 2,2 km kanalizacji sanitarnej  wraz z 1 pompownią ścieków, budowa ok. 23,8 km sieci wodociągowej wraz z pompownią wody. W wyniku realizacji projektu do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej zostanie podłączonych około 2535 mieszkańców, natomiast z sieci wodociągowej korzystać będzie 570 osób.


Związek Gmin Dorzecza Wisłoki otrzymał Potwierdzenie Instytucji Pośredniczącej z dn. 26 września 2011r. ws. przyznania dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I - gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 - gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 ty. RLM na realizację projektu pn. "Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki  - Etap II".

W dniu 27 października 2011r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowe podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. "Program poprawy czystości  zlewni rzeki Wisłoki- Etap II" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet I - Gospodarka wodno-ściekowa , działanie 1.1 - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Ze strony Instytucji Wdrażającej  - WFOŚiGW w Rzeszowie umowę podpisał Prezes Zarządu - Jan Tomaka, natomiast Beneficjenta - Związek Gmin Dorzecza Wisłoki reprezentowali - Andrzej Czernecki - Przewodniczący Zarządu oraz Zbigniew Sanocki - Zastępca Przewodniczącego Zarządu.

Wartość całkowita projektu wynosi: 54 755 263,97 zł., maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych dla projektu: 32 831 804,86 zł., wysokość dofinansowania ze środków Funduszu Spójności - 27 907 034,13zł. Zakresem terytorialnym projekt obejmuje 5 gmin z 20 zrzeszonych w Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. Przedmiotem niniejszego projektu jest budowa około 90 km sieci wodociągowej, budowa 11,6km sieci kanalizacji sanitarnej, modernizacja oraz rozbudowa 2 istniejących oczyszczalni ścieków w Jaśle i Woli Żyrakowskiej. W wyniku realizacji projektu do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej zostanie podłączonych 1032 mieszkańców, natomiast z sieci wodociągowej korzystać będzie 3395 osób.


29 czerwca 2010 r. Gmina Miejska Rzeszów otrzymała Potwierdzenie Instytucji Pośrdniczącej w sprawie przyznania dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I - gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. - gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM na realizację projektu pn. "Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa."

27 sierpnia 2010 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie podpisano Umowę o dofinansowanie dla projektu pn. "Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet I - Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Ze strony WFOŚiGW w Rzeszowie umowę podpisał Prezes Zarządu Pan Robert Perlak, zaś Beneficjenta - Gminę Miasto Rzeszów reprezentował Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa Pan Marek Ustrobiński.

Wartość całkowita projektu wynosi: 12 315 161,69 zł, maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych dla projektu - 6 151 777,31 zł., wysokość dofinansowania - 5 229 010,71 zł. Przedmiotem niniejszego projektu jest budowa 8,8 km kanalizacji sanitarnej w dzielnicach Rzeszowa, w których powstają nowe osiedla mieszkaniowe. W wyniku realizacji projektu do wybudowanej sieci kanalizacyjnej zostanie przyłączonych 3 614 osób.


V. Konkurs nr 5/POIiŚ/1.1/04/2009, nr 3/POIiŚ/2.1/04/2009, nr 4/POIiŚ/2.2/04/2009

1. Data ogłoszenia konkursu: 13 marca 2009 r.

2. Zakończenie naboru wniosków: 30 kwietnia 2009 r.

3. Wykaz wniosków, które wpłynęły w V naborze:

- Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami poprzez rozbudowę ZUO w Rzeszowie - Etap II, Wnioskodawca: MPGK-Rzeszów Sp. z o.o., budżet projektu: 14 821 984,84 zł., wnioskowana kwota dofinansowania: 10 326 792,72 zł.

- Budowa kanalizacji sanitarnej miasta Lubaczów w ramach aglomeracji Lubaczów, Wnioskodawca: Gmina Miejska Lubaczów, budżet projektu: 4 789 874,66 zł., wnioskowana kwota dofinansowania: 2 751 153,81 zł.

4. Zakończenie oceny formalnej i merytorycznej I stopnia - 9 czerwca 2009 r.

Wyniki:

- Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami poprzez rozbudowę ZUO w Rzeszowie - Etap II, Wnioskodawca: MPGK-Rzeszów Sp. z o.o. - wniosek odrzucony,

- Budowa kanalizacji sanitarnej miasta Lubaczów w ramach aglomeracji Lubaczów, Wnioskodawca: Gmina Miejska Lubaczów - wniosek odrzucony.

Listy rankingowe:

konkurs nr 5/POIiŚ/1.1/04/2009

konkurs nr 3/POIiŚ/2.1/04/2009

Informacje dotyczące ogłoszonych konkursów w ramach V naboru wniosków znajdują się na stronie internetowej Funduszu w zakładce: Aktualności Fund. UE.


IV. Konkurs nr 4/POIiŚ/1.1/02/2009, nr 2/POIiŚ/2.1/02/2009, nr 3/POIiŚ/2.2/02/2009

1. Data ogłoszenia konkursu: 15 stycznia 2009 r.

2. Zakończenie naboru wniosków: 27 lutego 2009 r.

3. Wykaz wniosków, które wpłynęły w IV naborze: w ramach naboru nie wpłynęły wnioski do WFOŚiGW w Rzeszowie.

Utworzenie listy rankingowej Pobierz

Informacje dotyczące ogłoszonych konkursów w ramach IV naboru wniosków znajdują się na stronie internetowej Funduszu w zakładce: Aktualności Fund. UE.


III. Konkurs nr 3/POIiŚ/1.1/11/2008 i nr 2/POIiŚ/2.2/11/2008

1. Data ogłoszenia konkursu: 30 września 2008 r.

2. Zakończenie naboru wniosków: 04 grudnia 2008 r.

3. Wykaz wniosków, które wpłynęły w III naborze:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kuryłówka: etap I - Dąbrowica, etap II - Kuryłówka, Wnioskodawca: Gmina Kuryłówka, budżet projektu: 9 735 744,50 zł., wysokość dofinansowania:    6 746 849,31 zł.,

- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Nowa Sarzyna - etap IV, Wnioskodawca: Gmina Nowa Sarzyna, budżet projektu: 10 433 218,00 zł., wysokość dofinansowania: 8 297 493,85 zł.

4. Zakończenie oceny formalnej: 09 lutego 2009 r.

Wyniki oceny formalnej:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kuryłówka: etap I - Dąbrowica, etap II - Kuryłówka, Wnioskodawca: Gmina Kuryłówka - ocena pozytywna,

- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Nowa Sarzyna - etap IV, Wnioskodawca: Gmina Nowa Sarzyna - wycofano wniosek z procedury konkursowej.

5. Zakończenie oceny merytorycznej I stopnia: 02 marca 2009 r.

Wyniki oceny:

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kuryłówka: etap I - Dąbrowica, etap II - Kuryłówka, Wnioskodawca: Gmina Kuryłówka - ocena pozytywna, projekt skierowany do oceny merytorycznej II stopnia.

Utworzenie listy rankingowej. Pobierz listę

6. Ocena merytoryczna II stopnia.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kuryłówka: etap I - Dąbrowica, etap II - Kuryłówka, Wnioskodawca: Gmina Kuryłówka - ocena pozytywna.

7. Podpisanie umowy o dofinansowanie.

Gmina Kuryłówka otrzymała Potwierdzenie Instytucji Pośredniczącej - Ministerstwa Środowiska
z dn. 15 czerwca 2009 r. w sprawie przyznania dofinansowania, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I - Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, na realizację projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kuryłówka: etap I - Dąbrowica, etap II - Kuryłówka".

29 lipca 2009 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie podpisano Umowę o dofinansowanie na realizację projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kuryłówka: etap I - Dąbrowica, etap II - Kuryłówka" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet I - Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Ze strony WFOŚiGW
w Rzeszowie umowę podpisał Prezes Zarządu - Lesław Budzisz, zaś Wnioskodawcę - Gminę Kuryłówka reprezentował Wójt Tadeusz Halesiak.

Wartość całkowita projektu wynosi: 9 144 526,73 zł., maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych dla projektu - 7 915 502,34 zł., wysokość dofinansowania - 6 728 176,99 zł.

Projekt będący przedmiotem umowy zakłada budowę ok. 32 km sieci kanalizacji sanitarnej i 18 pompowni ścieków.

Informacje dotyczące ogłoszonych konkursów w ramach III naboru wniosków znajdują się na stronie internetowej Funduszu w zakładce: Aktualności Fund. UE.


II. Konkurs nr 2/POIiŚ/1.1/08/2008 i nr 1/POIiŚ/2.2/08/2008

1. Data ogłoszenia konkursu: 30 czerwca 2008 r.

2. Zakończenie naboru wniosków: 01 września 2008 r.

3. Wykaz wniosków, które wpłynęły w II naborze:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kuryłówka: etap I - Dąbrowica, etap II - Kuryłówka, Wnioskodawca: Gmina Kuryłówka, budżet projektu: 10 758 321,11 zł., wysokość dofinansowania:   9 144 572,85 zł.,

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strachocina w gminie Sanok, Wnioskodawca: Gmina Sanok, budżet projektu: 5 389 320,53 zł., wysokość dofinansowania: 4 435 652,38 zł.,

- Budowa kanalizacji miasta w ramach aglomeracji Lubaczów, Wnioskodawca: Gmina Miejska Lubaczów, budżet projektu: 5 613 544,90 zł., wysokość dofinansowania: 1 774 846,45 zł.

4. Zakończenie oceny formalnej: 31 października 2008 r.

Wyniki oceny formalnej:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kuryłówka: etap I - Dąbrowica, etap II - Kuryłówka, Wnioskodawca: Gmina Kuryłówka - ocena pozytywna,

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strachocina w gminie Sanok, Wnioskodawca: Gmina Sanok - wycofano wniosek z procedury konkursowej,

- Budowa kanalizacji miasta w ramach aglomeracji Lubaczów, Wnioskodawca: Gmina Miejska Lubaczów - wniosek odrzucony.

5. Zakończenie oceny merytorycznej I stopnia: 24 listopada 2008 r.

Wyniki oceny: Wnioskodawca - Gmina Kuryłówka wycofała wniosek z procedury konkursowej.

Utworzenie listy rankingowej - pobierz listę.

Informacje dotyczące ogłoszonych konkursów w ramach II naboru wniosków znajdują się na stronie internetowej Funduszu w zakładce: Aktualności Fund. UE.


I. Konkurs nr 1/POIiŚ/1.1/04/2008 i nr 1/POIiŚ/2.1/04/2008

1. Data ogłoszenia konkursu: 18 marca 2008 r.

2. Zakończenie naboru wniosków: 26 maja 2008 r.

3. Wykaz wniosków, które wpłynęły w I naborze:

- Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Dębicy, Wnioskodawca: Wodociągi Dębickie Sp. z o. o., budżet projektu: 43 721 584,00 zł., wysokość dofinansowania: 19 921 331,34 zł.

- Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ropczyce - etap I, Wnioskodawca: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o., budżet projektu: 34 871 263,00 zł., wysokość dofinansowania: 17 323 969,97 zł.

- Kanalizacja miasta w ramach aglomeracji Lubaczów - Mazury II, Partyzantów, Kopernika, Przemysłowa II, Piaski, Wnioskodawca: Gmina Miejska Lubaczów, budżet projektu: 5 613 545,00 zł., wysokość dofinansowania: 1 759 984,25 zł.

4. Zakończenie oceny formalnej: 22 lipca 2008 r.

Wnioski, które zostały pozytywnie ocenione:

- Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Dębica, Wnioskodawca: Wodociągi Dębickie Sp. z o.o.,

- Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ropczyce - etap I, Wnioskodawca: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.

Wnioskodawca: Gmina Miejska Lubaczów wycofała wniosek z procedury konkursowej.

5. Zakończenie oceny merytorycznej I stopnia: 01 sierpnia 2008 r.

Wnioski, które zostały pozytywnie ocenione:

- Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Dębica, Wnioskodawca: Wodociągi Dębickie Sp. z o.o.,

- Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ropczyce - etap I, Wnioskodawca: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.

Utworzenie listy rankingowej - pobierz listę

6. Ocena merytoryczna II stopnia.

Wnioski, które zostały pozytywnie ocenione:

- Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Dębica, Wnioskodawca: Wodociągi Dębickie Sp. z o.o.,

- Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ropczyce - etap I, Wnioskodawca: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ropczycach.

7. Podpisanie umowy o dofinansowanie.

10 lutego 2009 r. Instytucja Pośrednicząca wydała potwierdzenia w sprawie przyznania dofinansowania Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp z o.o. w Ropczycach na realizację projektu pn. Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ropczyce - etap I, oraz Wodociągom Dębickim Sp. z o.o. na realizację projektu pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Dębica.

20 marca 2009 r. w Rzeszowie podpisano Umowę o dofinansowanie na realizację projektu pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Dębica, w ramach POIiŚ, priorytet I - Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie umowę podpisał Prezes Zarządu Lesław Budzisz, zaś Wnioskodawcę - Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. reprezentowali: Prezes Zarządu - Jacek Gil oraz Zastępca Prezesa Zarządu - Tomasz Gawlik.

Wartość całkowita projektu wynosi: 39 181 682,74 zł., wartość, w odniesieniu do której zastosowanie ma poziom współfinansowania I osi priorytetowej POIiŚ - 20 500 103,51 zł., wysokość dofinansowania - 17 425 087,99 zł.

27 marca 2009 r. w Rzeszowie podpisano kolejną Umowę o dofinansowanie na realizację projektu pn. Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ropczyce - etap I. Ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie umowę podpisał Prezes Zarządu Lesław Budzisz, zaś Wnioskodawcę - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ropczycach reprezentował Prezes Zarządu - Janusz Środa.

Wartość całkowita projektu wynosi: 24 789 690,00 zł., wartość, w odniesieniu do której zastosowanie ma poziom współfinansowania I osi priorytetowej POIiŚ - 16 841 784,96 zł., wysokość dofinansowania - 14 315 517,22 zł.

Informacje dotyczące ogłoszonych konkursów w ramach I naboru wniosków znajdują się na stronie internetowej Funduszu w zakładce: Aktualności Fund. UE.