Lista beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko zawierająca dane na temat nazwy beneficjenta, tytułu realizowanego projektu, daty podpisania umowy, nazwy działania, z którego jest realizowany projekt, całkowitej wartości projektu publikowana jest na stronie internetowej:

 http://www.pois.gov.pl/Strony/lista_beneficjentow_POIS.aspx


 Listy beneficjentów są aktualizowane raz na kwartał. Więcej