Przedstawiamy Listę przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW w Rzeszowie na 2013 rok.

Lista składa się z dwóch plików do pobrania (w formacie Adobe Acrobat):

1) LPP-2013 - Opis

2) LPP-2013 - Szczegółowy wykaz zadań