Przedstawiamy Listę przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW w Rzeszowie na 2012 rok.

Lista składa się z dwóch plików do pobrania (w formacie Adobe Acrobat):

1) LPP-2012 - Opis

2) LPP-2012 - Szczegółowy wykaz zadań