Dzięki wspólnej inicjatywie Zespołu Doradców Energetycznych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie  oraz pracowników Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w okresie od października do listopada 2020 r. przeprowadzono cykl szkoleń na temat finansowania działań w zakresie efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii.

Ze względu na ograniczenia wynikające z sytuacji epidemicznej, w związku z COVID-19, spotkania odbyły się w formie webinariów.

W szkoleniach wzięło udział 134 osoby zainteresowane aktualnymi źródłami finasowania i pozyskaniem wsparcia na projekty w zakresie efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii.

Tematyka spotkań:

1. Projekt Doradztwa Energetycznego „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz    OZE”- struktura, założenia, realizacja;

2. Programy finansowe:

   - „Czyste powietrze”;

   - Podatkowa ulga termomodernizacyjna;

   - „Agroenergia”;

   - „Mój prąd”;

  - „Stop Smog”.

Wkrótce kolejne spotkania webinarowe.  Zapraszamy !!!

Zdjęcie 1

Zdjęcie 2