W lipcu i we wrześniu 2020 r., w ramach inicjatywy pn.: „Uniwersytet Samorządności” finansowanej z „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”, odbył się cykl bezpłatnych szkoleń z zakresu:

  • poprawy efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych,
  • odnawialnych źródeł energii,
  • Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”,
  • Programu priorytetowego „Mój Prąd”,
  • Programu priorytetowego „Moja Woda”,
  • Programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.

Szkolenia przeprowadzili pracownicy Działu Wniosków i Doradztwa Energetycznego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

W ramach spotkań Doradcy Energetyczni WFOŚiGW w Rzeszowie, oprócz zagadnień dotyczących efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii, przedstawili również założenia projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

Szkolenia przeprowadzono w następujących gminach:

  • Sędziszów Małopolski – w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziszowie Małopolskim w dniu 3 lipca,
  • Pysznica - w miejscowości Jastkowice w dniu 11 września,
  • Łańcut - w miejscowości Wysoka 17 i 18 września,
  • Domaradz - w siedzibie Urzędu Gminy 25 września.

W szkoleniach łącznie wzięło udział ponad 100 osób, w tym mieszkańcy i pracownicy urzędów gmin. Uczestnicy spotkań mieli okazję nie tylko wysłuchania tematycznych prezentacji, ale nie zabrakło również pytań i dyskusji związanym z przedstawianą tematyką.

Zdjęcie_1

Zdjęcie_2

Zdjęcie_3

Zdjęcie_4