Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę polegającą na dostarczeniu i obsługę cateringu do Domu Kultury "Mors" przy ul. Sportowej 28 w Dębicy, na konferencję pn. „Kampania na rzecz czystego powietrza - edukacja i praktyka”, zorganizowaną w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, I oś priorytetowa, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystanie OZE w infrastrukturze publicznej, i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 1.3.3 „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej i OZE”, wg. szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w Załączniku do niniejszego artykułu.

 

Załączniki:
Pobierz plik (zapytanie_ofertowe_nr_2-wfossigw_w_rzeszowie.doc)zapytanie_ofertowe_nr_2-wfossigw_w_rzeszowie.doc[Treść zapytania ofertowego 2/2020]759 kB