W dniach 25.09.2019, 23.10.2019 oraz 26.11.2019 w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim Doradcy Energetyczni WFOŚiGW w Rzeszowie przeprowadzili drugi cykl szkoleń poświęconych tematyce efektywnego wykorzystywania energii w domu oraz możliwościom pozyskania środków na jego termomodernizację, w tym wymianę kotłów. Pierwszy cykl szkoleń miał miejsce w roku 2018. Inicjatorem cyklu, stanowiącego element rządowego programu „Czyste powietrze”, jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Odbiorcami szkolenia są pracownicy socjalni ośrodków pomocy społecznej, którzy zdobytą wiedzą będą mogli podzielić się ze swymi podopiecznymi.

Uczestnicy szkolenia

Prezentacje przedstawione w ramach szkolenia:

  1. Informacja o szkoleniu, prezentacja Projektu Doradztwa Energetycznego
  2. Poprawa jakości powietrza - aspekty ochrony środowiska, uwarunkowania prawne
  3. Termomodernizacja budynków mieszkalnych
  4. Sposoby ogrzewania budynków i podgrzewania ciepłej wody użytkowej
  5. Racjonalne wykorzystanie energii elektrycznej i ciepła
  6. Dane na fakturach za energię elektryczną oraz zmiana operatora
  7. Program „Czyste Powietrze”
  8. Program „Mój Prąd”