Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę dotyczącą „Organizacji konferencji szkoleniowej dla Partnerów Projektu Doradztwa Energetycznego pn. „Skarby Bieszczad - Odnawialne Źródła Energii” wraz ze spotkaniem monitorującym Projekt Partnerów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, I oś priorytetowa, Działanie 1.3. Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystanie OZE w infrastrukturze publicznej, i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 1.3.3 „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej i OZE”, wg. szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w niniejszym zapytaniu.

 

Załączniki:
Pobierz plik (zapytanie_ofertowe_nr_10-2019-wfosigw_w_rzeszowie.doc)zapytanie_ofertowe_nr_10-2019-wfosigw_w_rzeszowie.doc[Pełna treść zapytania ofertowego]851 kB