Prezentacja 1

Biogazownia rolnicza jako element gospodarki o obiegu zamkniętym

Jerzy Janiec – Doradca Energetyczny WFOŚiGW w Rzeszowie

Link do prezentacji: Prezentacja nr 1
Prezentacja 2

Biogaz jako odnawialne źródło energii w polskich warunkach rynkowych i prawnych

Michał Ćwil - ekspert ds. rynku OZE

Link do prezentacji: Prezentacja nr 2

Prezentacja 3

Rolnicze zagospodarowanie pofermentu z biogazowni rolniczej

Jan Pęcek – Okręgowa Stacja Chemiczno - Rolnicza w Rzeszowie

Link do prezentacji: Prezentacja nr 3
Prezentacja 4

Ekonomia funkcjonowania biogazowni rolniczej na przykładzie biogazowni w Odrzechowej

Jerzy Kędzior - ekspert ds. biogazowni

Link do prezentacji: Prezentacja nr 4
Prezentacja 5

Biogazownia rolnicza w Odrzechowej

Władysław Brejta - Prezes Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w Odrzechowej

Link do prezentacji: Prezentacja nr 5

Prezentacja 6

Prezentacja 7

Możliwości finansowania OZE w Banku Ochrony Środowiska S.A.

Maciej Kotulski - Dyrektor Centrum Korporacyjnego w Rzeszowie Banku Ochrony Środowiska S.A.

Krzysztof Gałan - Główny Ekolog ds. Klientów Korporacyjnych Banku Ochrony Środowiska S.A. - Centrum Korporacyjne w Lublinie

Link do prezentacji: Prezentacja nr 6
Prezentacja 8

Możliwości finansowania biogazowni rolniczej

Adam Janusz - Specjalista ds. Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego

Link do prezentacji: Prezentacja nr 7
Prezentacja 9

WFOŚiGW w Rzeszowie jako instytucja wspierająca działania proekologiczne - możliwości finansowania budowy biogazowni rolniczej

Kinga Kalandyk - Starszy Specjalista ds. Wniosków i Kontroli Realizacji Umów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Link do prezentacji: Prezentacja nr 8
Prezentacja 10

Instrumenty wsparcia finansowego funkcjonowania biogazowni w kontekście ustawy o OZE

Jarosław Stańczyk - Doradca Energetyczny Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Link do prezentacji: Prezentacja nr 9
Prezentacja 10

Efektywna współpraca lokalna w ramach klastra energii

Grzegorz Wisz - Prezes Zarządu Podkarpackiego Klastra Energii Odnawialnej

Link do prezentacji: Prezentacja nr 10