Jednym z obszarów aktywności Doradców Energetycznych jest pozyskiwanie informacji na temat nowatorskich rozwiązań technicznych w dziedzinie odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej wykorzystywanych na terenie województwa podkarpackiego.

W styczniu 2017 roku Doradcy odwiedzili dwie prototypowe instalacje kotłów elektrodowych wykorzystywanych do ogrzewania domów jednorodzinnych w rejonie Jasła. Urządzenia współpracują z prosumenckimi instalacjami fotowoltaicznymi o mocy 10 kWp.

Kotły charakteryzują się małymi rozmiarami i bardzo wysoką efektywnością energetyczną. Dzięki ich wykorzystaniu można uzyskać optymalny efekt przy rozliczaniu ilości energii elektrycznej wprowadzonej przez prosumenta do sieci elektroenergetycznej wobec ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci. Ma to istotne znaczenie w związku z uregulowaniami tej kwestii wprowadzonymi w znowelizowanej Ustawie o odnawialnych źródłach energii.

Instalacja PV 1


Instalacja PV 2


Instalacja kocioł elektrodowy