W dniu 16.01.2023 r. odbyło się webinarium poświęcone nowej wersji Programu „Czyste Powietrze” wprowadzonej od dnia 03.01.2023 r. W spotkaniu, poprowadzonym przez Doradców Energetycznych WFOŚiGW w Rzeszowie, uczestniczyły osoby prowadzące gminne punkty informacyjno-konsultacyjne powyższego Programu.

Poniżej zamieszczamy prezentację przedstawioną w ramach webinarium.

Zachęcamy również do obejrzenia nagrania ze szkolenia przeprowadzonego przez pracowników Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 12.01.2023 r. Nagranie dostępne jest na stronie internetowej Programu „Czyste Powietrze”, w zakładce „Pomoc” - # AKADEMIA CZYSTEGO POWIETRZA pod linkiem:

https://czystepowietrze.gov.pl/akademia-czystego-powietrza/