Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Dostawę i montaż mebli biurowych na potrzeby Projektu Doradztwa Energetycznego oraz na potrzeby biura WFOŚiGW w Rzeszowie, wg. szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku (poniżej w sekcji załączniki).

 

Załączniki:
Pobierz plik (zapytanie ofertowe nr 6-meble.docx)Opis przedmiotu zamówienia[ ]1820 kB