Ogłoszenie o wyniku postępowania "Dostawa artykułów promocyjnych na potrzeby Projektu Doradztwa Energetycznego oraz na potrzeby biura WFOŚiGW w Rzeszowie" znajduje się -> TUTAJ.