MyczkowceW dniach 4 – 5 listopada 2021 r. w hotelu Solina SPA w Myczkowcach koło Soliny odbyła się konferencja „Transformacja energetyczna – kierunki zmian, możliwości realizacji”. Organizatorami wydarzenia były: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Konferencja miała na celu przedstawienie kluczowych kwestii związanych z wyzwaniami w obszarze transformacji energetycznej jakie czekają nas w najbliższych latach.

Myczkowce_2

 

 

 

 

 

Powyższą tematykę zaprezentowali przedstawiciele: Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Politechniki Rzeszowskiej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz reprezentanci firm, organizacji oraz instytucji, które w swej działalności kierują się ideą zrównoważonego rozwoju wykorzystując najnowsze osiągnięcia w dziedzinie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.

Nie zabrakło również możliwości wymiany doświadczeń związanych z wdrażaniem konkretnych rozwiązań technicznych oraz skorzystania z konsultacji Doradców Energetycznych.

W ramach konferencji przedstawiono następujące prezentacje:

Dzień pierwszy: 4 listopada 2021 r.

„Założenia nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027 w obszarze EE i OZE - na przykładzie programu FEnIKS i KPO”

Jarosław Orliński - Dyrektor Departamentu Programów Infrastrukturalnych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

Link do prezentacji: Prezentacja nr 1.1

„Oferta finansowa NFOŚiGW w zakresie efektywności energetycznej i OZE – programy: Czyste Powietrze, Mój Prąd i Mój Elektryk”

Paweł Mirowski - Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Link do prezentacji: Prezentacja nr 1.2

„Uwarunkowania regulacyjne UE a polityka energetyczna w samorządzie”

dr hab. Mariusz Ruszel - Zakład Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza

Link do prezentacji: Prezentacja nr 1.3

„Europejska droga do Zielonego Ładu”

Jarosław Stańczyk - Doradca Energetyczny Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Link do prezentacji: Prezentacja nr 1.4

„Perspektywy rozwoju rynku prosumenckiego w Polsce w kontekście zmian legislacyjnych, magazynowanie energii”

Bogdan Szymański - Prezes Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV

Link do prezentacji: Prezentacja nr 1.5

„Uchwała antysmogowa”

Andrzej Kulig - Dyrektor Departamentu pełniący funkcję Koordynatora do spraw Środowiska w ramach Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego

Link do prezentacji: Prezentacja nr 1.6

Dzień drugi: 5 listopada 2021 r.

„Podsumowanie programu „Czyste Powietrze” w województwie podkarpackim, kierunki zmian w programie, wyzwania na przyszłość”

Adam Skiba - Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Link do prezentacji: Prezentacja nr 2.1

„Fundusze Europejskie w obszarze energetyki w perspektywie finansowej 2021-2027”

Anna Brzuszek - Oddział programowania w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego

Link do prezentacji: Prezentacja nr 2.2

„Krośnieński Holding Komunalny - kompleksowe podejście do transformacji energetycznej”

Janusz Fic - Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o.

Link do prezentacji: Prezentacja nr 2.3

„Współczesne wyzwania - rozwój technologii wodorowej”

prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp - Prorektor Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza

Link do prezentacji: Prezentacja nr 2.4

„Nowe kierunki rozwoju źródeł odnawialnych – zielony wodór w praktyce samorządowej”

Karolina Kmak - przedstawiciel  firmy SCHWANDER POLSKA Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Link do prezentacji: Prezentacja nr 2.5

„Zagospodarowanie osadów ściekowych i innych odpadów organicznych do produkcji energii elektrycznej, ciepła i wodoru w technologii HTC”

Daniel Skiba - Dyrektor Generalny firmy INNOTEC Energy Sp. z o.o.

Link do prezentacji: Prezentacja nr 2.6

„Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków”

Dorota Cabańska - p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

Link do prezentacji: Prezentacja nr 2.7

„Transport niskoemisyjny – wykorzystanie technologii wodorowej”

Łukasz Gładysiewicz -  Dyrektor Techniczny Firmy AUTOSAN Sp. z o.o.

Link do prezentacji: Prezentacja nr 2.8

Załączniki:
Pobierz plik (Prezentacja nr 1.1.pdf)Prezentacja nr 1.1[ ]1722 kB
Pobierz plik (Prezentacja nr 1.2.pdf)Prezentacja nr 1.2[ ]3378 kB
Pobierz plik (Prezentacja nr 1.3.pdf)Prezentacja nr 1.3[ ]2171 kB
Pobierz plik (Prezentacja nr 1.4.pdf)Prezentacja nr 1.4[ ]1378 kB
Pobierz plik (Prezentacja nr 1.5.pdf)Prezentacja nr 1.5[ ]535 kB
Pobierz plik (Prezentacja nr 1.6.pdf)Prezentacja nr 1.6[ ]2793 kB
Pobierz plik (Prezentacja nr 2.1.pdf)Prezentacja nr 2.1[ ]3195 kB
Pobierz plik (Prezentacja nr 2.2.pdf)Prezentacja nr 2.2[ ]797 kB
Pobierz plik (Prezentacja nr 2.3.pdf)Prezentacja nr 2.3[ ]10779 kB
Pobierz plik (Prezentacja nr 2.4.pdf)Prezentacja nr 2.4[ ]2049 kB
Pobierz plik (Prezentacja nr 2.5.pdf)Prezentacja nr 2.5[ ]1835 kB
Pobierz plik (Prezentacja nr 2.6.pdf)Prezentacja nr 2.6[ ]2723 kB
Pobierz plik (Prezentacja nr 2.7.pdf)Prezentacja nr 2.7[ ]10124 kB
Pobierz plik (Prezentacja nr 2.8.pdf)Prezentacja nr 2.8[ ]4099 kB