Szkolenie_STOP_SMOGW dniu 16.08.2021 r. Pan Andrzej Pelc, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przeprowadził szkolenie dla przedstawicieli Gmin z terenu Województwa Podkarpackiego z programu rządowego STOP SMOG. Spotkanie otworzył Pan Bogusław Kida, wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

W ramach szkolenia przedstawiono zagadnienia dotyczące m.in.:

  • zakresu programu i warunków udziału,
  • grupy docelowej,
  • budżetu programu,
  • wysokości dofinasowania,
  • okresu realizacji przedsięwzięć,
  • powiązania programu „STOP SMOG” z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

Uczestnicy szkolenia mieli również możliwość zapoznania się z Projektem Doradztwa Energetycznego oraz ofertą Zespołu Doradców Energetycznych WFOŚiGW w Rzeszowie.