Szkolenie_dla_Urzędu_Marszałkowskiego_zdjęcie _1W dniu 05.08.2021 r. Doradcy Energetyczni WFOŚiGW w Rzeszowie przeprowadzili szkolenie dla Pracowników Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego na temat Programu „Czyste Powietrze” oraz podatkowej ulgi termomodernizacyjnej.

W ramach szkolenia przedstawiono zagadnienia dotyczące intensywności pomocy finansowej, wymagań technicznych dla przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu oraz procedur obowiązujących w jego dwóch wersjach:

  • dofinansowanie w formie dotacji,
  • dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego

Uczestnicy szkolenia mieli również możliwość zapoznania się z zasadami  wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze” oraz wniosku o płatność, na podstawie którego następuje rozliczenie inwestycji.