Program_Czyste_Powietrze

W dniach 11, 17 i 18 czerwca 2021 r. w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie odbyły się warsztaty dla pracowników gmin zaangażowanych we wdrażanie Programu „Czyste Powietrze”.

Szkolenia były jednym z elementów porozumienia zawartego między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie a Gminami dotyczącego współpracy w zakresie promocji oraz realizacji wspomnianego Programu.

W ramach szkolenia, przeprowadzonego przez Doradców Energetycznych WFOŚiGW w Rzeszowie, pracownicy gmin zapoznali się z ogólnymi warunkami i zasadami przyznawania pomocy finansowej w ramach Programu „Czyste Powietrze”, procesem składania wniosków o dofinansowanie, w związku z ubieganiem się o dotację na przedsięwzięcie termomodernizacyjne, a następnie wniosku o płatność wymaganego w celu rozliczenia zrealizowanych prac. Przedstawiono również pozostałe kwestie związane z realizacją zawartego porozumienia.

Łącznie, w ramach trzech edycji szkolenia, wzięło udział ponad 200 osób, które na szczeblu gminnym będą odpowiedzialne za pomoc i udzielanie informacji – jak aplikować i jak rozliczyć się z przyznanego dofinansowania w ramach Programu „Czyste Powietrze”.