Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, że przeprowadza ankiety wśród Beneficjentów Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Ankieta ma na celu pozyskanie kluczowych informacji dotyczących oszczędności w gospodarstwie domowym z tytułu opłat za ogrzewanie budynku, po przeprowadzonej termomodernizacji budynku jednorodzinnego wraz z wymianą źródła ciepła w ramach Programu „Czyste Powietrze”.

Uzyskane odpowiedzi spostrzeżenia oraz wszelkie uwagi posłużą do dalszego ulepszania Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz dyskusji o cenach energii dla odbiorców końcowych w Polsce.