Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Organizację szkoleń dla kandydatów na energetyków gminnych.

Treść zawiadomienia do pobrania