ROOT

Prawo ochrony środowiska Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 2142
Deklaracja dostępności Udostępniony przez: Alicja Dubas Odsłon: 2000
Unieważnienie postępowania Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1772
Prowadzone rejestry Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1655
2019.01.24 - zapytania ofertowe nr 3, 4, 5, 6 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1109
Zapytanie ofertowe 10/2019 - unieważnienie Udostępniony przez: Ilona Tomczyk Odsłon: 708
Zapytanie ofertowe 11/2019 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 704
Protokół z wyboru oferty - Zapytanie ofertowe 2/2020 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 706
Protokół z wyboru oferty - Zapytanie ofertowe 6/2020 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 583
Zapytanie ofertowe nr 8/2020 - protokół z wyboru oferty Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 549
Zapytanie ofertowe 7/2020 - unieważnienie Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 531
Zapytanie ofertowe nr 9/2020 - protokół z wyboru oferty Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 633
Zapytanie ofertowe 24/2020 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 565
Zapytanie ofertowe 25/2020 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 563
2020.11.24 r. - zapytanie ofertowe 26/2020 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 808
Zapytanie ofertowe 28/2020 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 782
Zapytanie ofertowe 29/2020 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 683
Zapytanie ofertowe 30/2020 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 820
Strategia działania Funduszu 2021-2024 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 898
Zapytanie ofertowe 3/2021 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 660
Dostawa serwerów, macierzy, osprzętu sieciowego, zasilacza awaryjnego, oprogramowania wirtualizacyjnego i oprogramowania do backupu wraz z wdrożeniem Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 273
Dostawa laptopów z oprogramowaniem systemowym i biurowym Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 320
Przedsięwzięcia priorytetowe na rok 2022 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 430
Sprawozdanie z wykonania Planu Działalności za 2021 r. Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 200
Sprawozdanie za rok 2021 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 244
Sprawozdanie finansowe WFOŚiGW w Rzeszowie za 2021 rok Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 157
Ogłoszenie wyniku postępowania Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 373
Zasady udzielania pomocy obowiązujące od dnia 27.07.2022 r. Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1221
2022.12.21 - Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 51
2023.01.11 - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługę dotyczącą "Organizacji szkolenia dla Energetyków Gminnych pn. 'Oświetlenie uliczne'" Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 98
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na sukcesywną dostawę materiałów biurowych na potrzeby biura WFOŚiGW w Rzeszowie oraz dla pracowników zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 89
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2022 r. Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 38
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla potrzeb biura Funduszu na przestrzeni 2023 roku Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 167
Ogłoszenie nr 2/2023 - konkurs na stanowisko specjalisty ds. obsługi informatycznej Biura i organów Funduszu Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 133
2023.03.10 - zaproszenie do składania ofert WFOŚ.BZ.251.005.2023 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 168
Rada Nadzorcza Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 447017
Strategia działania Funduszu 2017-2020 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1870
Przetarg nieograniczony - Organizacja szkoleń dla kandydatów na energetyków gminnych Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 940
Udostępnianie Informacji publicznej Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 2225
Zapytanie ofertowe 10/2019 Udostępniony przez: Alicja Dubas Odsłon: 771
Zapytanie ofertowe 2/2020 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 807
Zapytanie ofertowe nr 6/2020 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 909
Zapytanie ofertowe nr 7/2020 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 804
Zapytanie ofertowe nr 8/2020 - odpowiedzi na pytania oferentów Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 509
Zapytanie ofertowe nr 9/2020 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 680
Sprawozdanie finansowe WFOŚiGW w Rzeszowie za 2019 rok Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 859
Przedsięwzięcia priorytetowe na rok 2021 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 888
Sprawozdanie za rok 2020 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 536
Plan zamówień publicznych na 2021 rok - korekta Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 436
Plan działalności na 2022 r. Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 445
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2021 r. Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 253
Zasady udzielania pomocy obowiązujące od dnia 11.04.2022 r. Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 572
Dostawa artykułów promocyjnych na potrzeby Projektu Doradztwa Energetycznego oraz na potrzeby biura WFOŚiGW w Rzeszowie. Udostępniony przez: Alicja Dubas Odsłon: 330
Ogłoszenie nr 9/2022 - informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 72
Zarząd Funduszu Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 23615
Przedsięwzięcia priorytetowe na rok 2019 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 2695
Sprawozdanie finansowe WFOŚiGW w Rzeszowie za 2018 rok Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1120
Zapytanie ofertowe nr 8/2020 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 615
Sprawozdanie za rok 2019 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 924
Plan zamówień publicznych na 2021 rok Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 740
Plan działalności na 2021 r. Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 335
Zasady udzielania pomocy obowiązujące od dnia 03.03.2022 r. Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 591
Ogłoszenie nr 1/2023 - informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 189
Adresy Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 642398
Sprawozdanie finansowe WFOŚiGW w Rzeszowie za 2017 rok Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1743
Sprawozdanie za rok 2018 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1388
Zasady udzielania pomocy obowiązujące od dnia 08.02.2021 r. Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 2245
Ogłoszenie nr 3/2021- Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Alicja Dubas Odsłon: 2735
Ogłoszenie nr 8/2022 - informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 91
Sprawozdanie za rok 2017 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1818
Zasady udzielania pożyczek płatniczych w okresie stanu epidemii COVID-19 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1085
Ogłoszenie nr 8/2022 - informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 175
Zasady udzielania pomocy obowiązujące od dnia 28.05.2020 r. Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 2546
Ogłoszenie nr 1/2023 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 194
Zasady udzielania pomocy obowiązujące od dnia 21.02.2020 r. Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 2718
Ogłoszenie nr 1/2023 - konkurs na stanowisko specjalisty ds. realizacji wniosków i kontroli Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 324
Zasady udzielania pomocy obowiązujące od dnia 01.01.2019 r. Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 5616
Ogłoszenie nr 9/2022 – lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 298
Instrukcja oznakowania Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 11826
Ogłoszenie nr 8/2022 – lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 219
Procedury rozpatrywania wniosków o przekazanie środków państwowym jednostkom budżetowym Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1706
Ogłoszenie nr 9/2022 - konkurs na stanowisko specjalisty ds. realizacji wniosków i kontroli Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 302
Ogłoszenie nr 8/2022 - Konkurs na stanowisko ds. obsługi kancelaryjno-administracyjnej Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 275
Ogłoszenie nr 7/2022 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 402
Ogłoszenie nr 7/2022 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 413
Ogłoszenie 7/2022 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 550
Ogłoszenie nr 6/2022 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 401
Ogłoszenie 7/2022 - konkurs na stanowisko specjalisty ds. realizacji wniosków i kontroli Udostępniony przez: Alicja Dubas Odsłon: 731
Ogłoszenie 6/2022 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 472
Ogłoszenie nr 5/2022 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 363
Ogłoszenie nr 4/2022 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 370
Ogłoszenie 6/2022 - konkurs na stanowisko specjalisty ds. realizacji wniosków i kontroli Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 415
Ogłoszenie nr 3/2022 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 295
Ogłoszenie 5/2022 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Alicja Dubas Odsłon: 453
Ogłoszenie 4/2022 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Alicja Dubas Odsłon: 293
Ogłoszenie 3/2022 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Alicja Dubas Odsłon: 301
Ogłoszenie nr 2/2022 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 320
Ogłoszenie 5/2022 - konkurs na stanowisko referenta ds. realizacji wniosków i kontroli Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 543
Ogłoszenie 4/2022 - konkurs na stanowisko referenta ds. realizacji wniosków i kontroli Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 301
Ogłoszenie 3/2022 - konkurs na stanowisko specjalisty ds. realizacji wniosków i kontroli Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 267
Ogłoszenie 2/2022 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 566
Ogłoszenie nr 1/2022 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 961
Ogłoszenie 2/2022 - konkurs na stanowisko specjalisty ds. realizacji wniosków i kontroli Udostępniony przez: Alicja Dubas Odsłon: 450
Ogłoszenie 1/2022 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 482
OGŁOSZENIE 1/2022 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko specjalisty ds. realizacji wniosków i kontroli Udostępniony przez: Alicja Dubas Odsłon: 562
Ogłoszenie 6/2021 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Alicja Dubas Odsłon: 1007
Ogłoszenie nr 6/2021 - Konkurs na stanowisko ds. obsługi kancelaryjno-administracyjnej Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 748
Ogłoszenie nr 4/2021- Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Alicja Dubas Odsłon: 769
Ogłoszenie 5/2021 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Alicja Dubas Odsłon: 1319
Ogłoszenie nr 5/2021 - Konkurs na stanowisko ds. realizacji wniosków i kontroli Udostępniony przez: Alicja Dubas Odsłon: 1236
Ogłoszenie nr 4/2021 - Konkurs na stanowisko ds. obsługi kancelaryjno-administracyjnej Udostępniony przez: Alicja Dubas Odsłon: 1211
Ogłoszenie 4/2021- lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Alicja Dubas Odsłon: 1261
Ogłoszenie nr 3/2021 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Alicja Dubas Odsłon: 1170
Ogłoszenie nr 3/2021 - Konkurs na stanowisko ds. administracyjno-gospodarczych Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1317
Ogłoszenie nr 2/2021 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1199
Ogłoszenie 2/2021 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1087
Ogłoszenie nr 2/2021 - Konkurs na stanowisko ds. administracyjno-gospodarczych Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1384
Ogłoszenie nr 1/2021 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1259
Ogłoszenie nr 1/2021 - Konkurs na stanowisko ds. administracyjno-gospodarczych Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1271
Ogłoszenie nr 3/2020 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 996
Ogłoszenie nr 3/2020 - Konkurs na stanowisko ds. administracyjno-gospodarczych Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1108
Ogłoszenie nr 2/2020 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1161
Ogłoszenie 2/2020 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1212
Ogłoszenie nr 2/2020 - Konkurs na stanowisko ds. realizacji wniosków i kontroli Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1218
Ogłoszenie nr 1/2020 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1582
Ogłoszenie 1/2020 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1702
Ogłoszenie nr 1/2020 - Konkurs na stanowisko ds. obsługi kancelaryjno-administracyjnej Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1868
Ogłoszenie nr 8/2019 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1400
Ogłoszenie 8/2019 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1706
Ogłoszenie nr 8/2019 - Konkurs na stanowisko ds. obsługi kancelaryjno-administracyjnej Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1741
Ogłoszenie nr 7/2019 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 2106
Ogłoszenie nr 2/2019 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1554
Ogłoszenie nr 6/2019 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 3769
Ogłoszenie 7/2019 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 2877
Ogłoszenie 6/2019 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 2647
Ogłoszenie nr 5/2019 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1408
Ogłoszenie nr 1/2019 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1377
Ogłoszenie nr 7/2019 - Konkurs na stanowisko ds. realizacji wniosków i kontroli Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 2300
Ogłoszenie nr 6/2019 - Konkurs na stanowisko ds. obsługi kancelaryjno-administracyjnej Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 2052
Ogłoszenie nr 1/2019 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1519
Ogłoszenie nr 5/2019 - informacja o zmianie terminu rozmów Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1715
Ogłoszenie 5/2019 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1870
Ogłoszenie nr 4/2019 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1673
Ogłoszenie nr 1/2019 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1490
Ogłoszenie 4/2019 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1341
Ogłoszenie nr 5/2019 - Konkurs na stanowisko ds. realizacji wniosków i kontroli Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1763
Ogłoszenie nr 2/2019 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1862
Ogłoszenie nr 4/2019 - Konkurs na stanowisko ds. realizacji wniosków i kontroli Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1752
Ogłoszenie nr 3/2019 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1728
Ogłoszenie 1/2019 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 2294
Ogłoszenie 3/2019 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1722
Ogłoszenie 2/2019 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1664
Ogłoszenie nr 3/2019 - Konkurs na stanowisko ds. realizacji wniosków i kontroli Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 2272
Ogłoszenie nr 2/2019 - Konkurs na stanowisko doradcy energetycznego Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1886
Ogłoszenie nr 1/2019 - Konkurs na stanowisko ds. realizacji wniosków i kontroli Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 2363
Ogłoszenie nr 4/2018 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1830
Ogłoszenie nr 4/2018 - informacja o terminie rozmów Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1691
Ogłoszenie nr 4/2018 - informacja o terminie rozmów Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1447
Ogłoszenie nr 4/2018 - Lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1669
Ogłoszenie nr 3/2018 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1723
Ogłoszenie nr 4/2018 - Konkurs na stanowisko doradcy energetycznego Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1502
Ogłoszenie nr 2/2018 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1611
Ogłoszenie nr 3/2018 - Lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1667
Ogłoszenie nr 2/2018 - Lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1477
Ogłoszenie nr 3/2018 - Konkurs na stanowisko ds. realizacji wniosków i kontroli Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1475
Ogłoszenie nr 2/2018 - Konkurs na stanowisko doradcy energetycznego Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1533
Ogłoszenie nr 1/2018 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1389
Ogłoszenie nr 1/2018 - Lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1637
Ogłoszenie nr 1/2018 - Konkurs na stanowisko ds. realizacji wniosków i kontroli Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1600

Podkategorie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie działa na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2018.799) jako samorządowa osoba prawna w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2017.2077 z późn.zm.).

Zasady, organizację i tryb działania Wojewódzkiego Funduszu określa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie trybu działania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz.U.2017.2386) oraz „Regulamin Organizacyjny Biura WFOŚiGW w Rzeszowie”.

Środki przeznaczane na wsparcie realizacji zadań ochrony środowiska pochodzą m.in. z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych za nieprzestrzeganie warunków korzystania ze środowiska. Środki finansowe przeznaczone przez Wojewódzki Fundusz na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, są środkami publicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn.zm.).

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie działa na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2018.799 z późn.zm.).

W rozumieniu ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U.2017.1579 z późn.zm.) Fundusz jest samorządową osobą prawną.

Środki finansowe przeznaczone przez Wojewódzki Fundusz na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, są środkami publicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn.zm.).

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz.U.2010.226.1479).

Pomoc publiczna udzielana jest na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.2018.362).

Działalność Funduszu polega na finansowaniu zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2018.799), w oparciu o uchwalane corocznie plany działalności i listy przedsięwzięć priorytetowych.

Pomoc finansowa Funduszu, o której mowa w ust. 1 kierowana jest do podmiotów korzystających ze środowiska w rozumieniu art. 3, pkt 20 w/w ustawy.

Pomoc finansowa udzielana jest w formie pożyczek i dotacji, przy czym podstawową formą pomocy są pożyczki.

Przy wyborze i ocenie wniosków o udzielenie pomocy finansowej Fundusz kieruje się "Kryteriami wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie", natomiast pomoc finansowa udzielana jest w oparciu o "Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji przez WFOŚiGW w Rzeszowie" - dokumenty uchwalane przez Radę Nadzorczą Funduszu.