ROOT

Prawo ochrony środowiska Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 2480
Deklaracja dostępności Udostępniony przez: Alicja Dubas Odsłon: 2828
Unieważnienie postępowania Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1990
Prowadzone rejestry Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1871
2019.01.24 - zapytania ofertowe nr 3, 4, 5, 6 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1256
Zapytanie ofertowe 10/2019 - unieważnienie Udostępniony przez: Ilona Tomczyk Odsłon: 859
Zapytanie ofertowe 11/2019 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 854
Protokół z wyboru oferty - Zapytanie ofertowe 2/2020 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 859
Protokół z wyboru oferty - Zapytanie ofertowe 6/2020 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 734
Zapytanie ofertowe nr 8/2020 - protokół z wyboru oferty Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 695
Zapytanie ofertowe 7/2020 - unieważnienie Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 670
Zapytanie ofertowe nr 9/2020 - protokół z wyboru oferty Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 774
Zapytanie ofertowe 24/2020 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 785
Zapytanie ofertowe 25/2020 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 775
2020.11.24 r. - zapytanie ofertowe 26/2020 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1015
Zapytanie ofertowe 28/2020 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1016
Zapytanie ofertowe 29/2020 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 902
Zapytanie ofertowe 30/2020 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1023
Strategia działania Funduszu 2021-2024 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1088
Zapytanie ofertowe 3/2021 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 933
Dostawa serwerów, macierzy, osprzętu sieciowego, zasilacza awaryjnego, oprogramowania wirtualizacyjnego i oprogramowania do backupu wraz z wdrożeniem Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 396
Dostawa laptopów z oprogramowaniem systemowym i biurowym Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 465
Sprawozdanie z wykonania Planu Działalności za 2021 r. Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 383
Sprawozdanie finansowe WFOŚiGW w Rzeszowie za 2021 rok Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 348
Ogłoszenie wyniku postępowania Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 604
2022.12.21 - Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 171
2023.01.11 - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługę dotyczącą "Organizacji szkolenia dla Energetyków Gminnych pn. 'Oświetlenie uliczne'" Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 261
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na sukcesywną dostawę materiałów biurowych na potrzeby biura WFOŚiGW w Rzeszowie oraz dla pracowników zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 228
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2022 r. Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 216
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla potrzeb biura Funduszu na przestrzeni 2023 roku Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 309
2023.03.10 - zaproszenie do składania ofert WFOŚ.BZ.251.005.2023 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 609
Zasady udzielania pomocy obowiązujące od dnia 03.04.2023 r. Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 867
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na "Dostawę artykułów informacyjno - promocyjnych na potrzeby Projektu Doradztwa Energetycznego oraz na potrzeby biura WFOŚiGW w Rzeszowie" Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 286
Sprawozdanie za rok 2022 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 254
Przedsięwzięcia priorytetowe na rok 2024 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 176
Ogłoszenie nr 9/2023 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Jarosław Pater Odsłon: 208
Ogłoszenie nr 8/2023 – informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Jarosław Pater Odsłon: 105
Rada Nadzorcza Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 448970
Strategia działania Funduszu 2017-2020 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 2074
Przetarg nieograniczony - Organizacja szkoleń dla kandydatów na energetyków gminnych Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1075
Udostępnianie Informacji publicznej Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 2460
Zapytanie ofertowe 10/2019 Udostępniony przez: Alicja Dubas Odsłon: 924
Zapytanie ofertowe 2/2020 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 961
Zapytanie ofertowe nr 6/2020 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1116
Zapytanie ofertowe nr 7/2020 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1011
Zapytanie ofertowe nr 8/2020 - odpowiedzi na pytania oferentów Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 662
Zapytanie ofertowe nr 9/2020 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 823
Sprawozdanie finansowe WFOŚiGW w Rzeszowie za 2019 rok Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1044
Plan zamówień publicznych na 2021 rok - korekta Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 616
Przedsięwzięcia priorytetowe na rok 2022 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 666
Plan działalności na 2022 r. Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 671
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2021 r. Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 432
Sprawozdanie za rok 2021 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 411
Dostawa artykułów promocyjnych na potrzeby Projektu Doradztwa Energetycznego oraz na potrzeby biura WFOŚiGW w Rzeszowie. Udostępniony przez: Alicja Dubas Odsłon: 557
Zasady udzielania pomocy obowiązujące od dnia 27.07.2022 r. Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1632
Ogłoszenie nr 9/2023 - konkurs na stanowisko specjalisty ds. realizacji wniosków i kontroli Udostępniony przez: Jarosław Pater Odsłon: 388
Zarząd Funduszu Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 27059
Sprawozdanie finansowe WFOŚiGW w Rzeszowie za 2018 rok Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1323
Zapytanie ofertowe nr 8/2020 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 754
Plan zamówień publicznych na 2021 rok Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 917
Przedsięwzięcia priorytetowe na rok 2021 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1089
Sprawozdanie za rok 2020 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 732
Plan działalności na 2021 r. Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 515
Zasady udzielania pomocy obowiązujące od dnia 11.04.2022 r. Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 760
Ogłoszenie nr 6/2023 – informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Jarosław Pater Odsłon: 194
Adresy Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 658060
Przedsięwzięcia priorytetowe na rok 2019 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 2900
Sprawozdanie finansowe WFOŚiGW w Rzeszowie za 2017 rok Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1938
Sprawozdanie za rok 2019 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1142
Ogłoszenie nr 3/2021- Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Alicja Dubas Odsłon: 3874
Zasady udzielania pomocy obowiązujące od dnia 03.03.2022 r. Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 900
Ogłoszenie nr 5/2023 – informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Jarosław Pater Odsłon: 162
Sprawozdanie za rok 2018 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1605
Zasady udzielania pomocy obowiązujące od dnia 08.02.2021 r. Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 2526
Ogłoszenie nr 8/2023 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Alicja Dubas Odsłon: 241
Sprawozdanie za rok 2017 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 2010
Zasady udzielania pożyczek płatniczych w okresie stanu epidemii COVID-19 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1318
Ogłoszenie nr 8/2023 - konkurs na stanowisko specjalisty ds. księgowych Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 365
Zasady udzielania pomocy obowiązujące od dnia 28.05.2020 r. Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 2838
Ogłoszenie nr 7/2023 – informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 222
Zasady udzielania pomocy obowiązujące od dnia 21.02.2020 r. Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 3047
Ogłoszenie nr 7/2023 - konkurs na stanowisko specjalisty ds. księgowych Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 280
Zasady udzielania pomocy obowiązujące od dnia 01.01.2019 r. Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 5902
Ogłoszenie nr 6/2023 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 245
Instrukcja oznakowania Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 14897
Ogłoszenie nr 5/2023 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 226
Procedury rozpatrywania wniosków o przekazanie środków państwowym jednostkom budżetowym Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1874
Ogłoszenie nr 6/2023 - konkurs na stanowisko specjalisty ds. obsługi informatycznej Biura i organów Funduszu Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 374
Ogłoszenie nr 5/2023 - konkurs na stanowisko specjalisty ds. realizacji wniosków i kontroli Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 450
Ogłoszenie nr 4/2023 - informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 316
Ogłoszenie nr 4/2023 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 459
Ogłoszenie nr 3/2023 - informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 323
Ogłoszenie nr 4/2023 - konkurs na stanowisko specjalisty ds. realizacji wniosków i kontroli Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 541
Ogłoszenie nr 3/2023 - konkurs na stanowisko specjalisty ds. obsługi informatycznej Biura i organów Funduszu Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 362
Ogłoszenie nr 2/2023 - informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 369
Ogłoszenie nr 2/2023 - konkurs na stanowisko specjalisty ds. obsługi informatycznej Biura i organów Funduszu Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 385
Ogłoszenie nr 9/2022 - informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 311
Ogłoszenie nr 1/2023 - informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 446
Ogłoszenie nr 8/2022 - informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 288
Ogłoszenie nr 8/2022 - informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 381
Ogłoszenie nr 1/2023 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 401
Ogłoszenie nr 1/2023 - konkurs na stanowisko specjalisty ds. realizacji wniosków i kontroli Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 524
Ogłoszenie nr 9/2022 – lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 476
Ogłoszenie nr 8/2022 – lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 386
Ogłoszenie nr 9/2022 - konkurs na stanowisko specjalisty ds. realizacji wniosków i kontroli Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 465
Ogłoszenie nr 8/2022 - Konkurs na stanowisko ds. obsługi kancelaryjno-administracyjnej Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 436
Ogłoszenie nr 7/2022 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 559
Ogłoszenie nr 7/2022 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 575
Ogłoszenie 7/2022 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 717
Ogłoszenie nr 6/2022 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 568
Ogłoszenie 7/2022 - konkurs na stanowisko specjalisty ds. realizacji wniosków i kontroli Udostępniony przez: Alicja Dubas Odsłon: 885
Ogłoszenie 6/2022 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 634
Ogłoszenie nr 5/2022 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 519
Ogłoszenie nr 4/2022 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 534
Ogłoszenie 6/2022 - konkurs na stanowisko specjalisty ds. realizacji wniosków i kontroli Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 571
Ogłoszenie nr 3/2022 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 448
Ogłoszenie 5/2022 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Alicja Dubas Odsłon: 625
Ogłoszenie 4/2022 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Alicja Dubas Odsłon: 446
Ogłoszenie 3/2022 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Alicja Dubas Odsłon: 454
Ogłoszenie nr 2/2022 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 475
Ogłoszenie 5/2022 - konkurs na stanowisko referenta ds. realizacji wniosków i kontroli Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 690
Ogłoszenie 4/2022 - konkurs na stanowisko referenta ds. realizacji wniosków i kontroli Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 455
Ogłoszenie 3/2022 - konkurs na stanowisko specjalisty ds. realizacji wniosków i kontroli Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 417
Ogłoszenie 2/2022 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 717
Ogłoszenie nr 1/2022 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1120
Ogłoszenie 2/2022 - konkurs na stanowisko specjalisty ds. realizacji wniosków i kontroli Udostępniony przez: Alicja Dubas Odsłon: 589
Ogłoszenie 1/2022 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 640
OGŁOSZENIE 1/2022 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko specjalisty ds. realizacji wniosków i kontroli Udostępniony przez: Alicja Dubas Odsłon: 721
Ogłoszenie 6/2021 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Alicja Dubas Odsłon: 1188
Ogłoszenie nr 6/2021 - Konkurs na stanowisko ds. obsługi kancelaryjno-administracyjnej Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 913
Ogłoszenie nr 4/2021- Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Alicja Dubas Odsłon: 946
Ogłoszenie 5/2021 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Alicja Dubas Odsłon: 1497
Ogłoszenie nr 5/2021 - Konkurs na stanowisko ds. realizacji wniosków i kontroli Udostępniony przez: Alicja Dubas Odsłon: 1398
Ogłoszenie nr 4/2021 - Konkurs na stanowisko ds. obsługi kancelaryjno-administracyjnej Udostępniony przez: Alicja Dubas Odsłon: 1369
Ogłoszenie 4/2021- lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Alicja Dubas Odsłon: 1427
Ogłoszenie nr 3/2021 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Alicja Dubas Odsłon: 1322
Ogłoszenie nr 3/2021 - Konkurs na stanowisko ds. administracyjno-gospodarczych Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1474
Ogłoszenie nr 2/2021 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1357
Ogłoszenie 2/2021 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1239
Ogłoszenie nr 2/2021 - Konkurs na stanowisko ds. administracyjno-gospodarczych Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1535
Ogłoszenie nr 1/2021 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1435
Ogłoszenie nr 1/2021 - Konkurs na stanowisko ds. administracyjno-gospodarczych Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1413
Ogłoszenie nr 3/2020 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1161
Ogłoszenie nr 3/2020 - Konkurs na stanowisko ds. administracyjno-gospodarczych Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1271
Ogłoszenie nr 2/2020 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1326
Ogłoszenie 2/2020 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1378
Ogłoszenie nr 2/2020 - Konkurs na stanowisko ds. realizacji wniosków i kontroli Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1384
Ogłoszenie nr 1/2020 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1754
Ogłoszenie 1/2020 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1876
Ogłoszenie nr 1/2020 - Konkurs na stanowisko ds. obsługi kancelaryjno-administracyjnej Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 2025
Ogłoszenie nr 8/2019 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1574
Ogłoszenie 8/2019 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1874
Ogłoszenie nr 8/2019 - Konkurs na stanowisko ds. obsługi kancelaryjno-administracyjnej Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1912
Ogłoszenie nr 7/2019 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 2310
Ogłoszenie nr 2/2019 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1727
Ogłoszenie nr 6/2019 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 3926
Ogłoszenie 7/2019 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 3064
Ogłoszenie 6/2019 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 2819
Ogłoszenie nr 5/2019 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1582
Ogłoszenie nr 1/2019 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1546
Ogłoszenie nr 7/2019 - Konkurs na stanowisko ds. realizacji wniosków i kontroli Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 2464
Ogłoszenie nr 6/2019 - Konkurs na stanowisko ds. obsługi kancelaryjno-administracyjnej Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 2219
Ogłoszenie nr 1/2019 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1673
Ogłoszenie nr 5/2019 - informacja o zmianie terminu rozmów Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1886
Ogłoszenie 5/2019 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 2045
Ogłoszenie nr 4/2019 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1870
Ogłoszenie nr 1/2019 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1664
Ogłoszenie 4/2019 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1522
Ogłoszenie nr 5/2019 - Konkurs na stanowisko ds. realizacji wniosków i kontroli Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1920
Ogłoszenie nr 2/2019 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 2044
Ogłoszenie nr 4/2019 - Konkurs na stanowisko ds. realizacji wniosków i kontroli Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1921
Ogłoszenie nr 3/2019 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1909
Ogłoszenie 1/2019 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 2471
Ogłoszenie 3/2019 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1903
Ogłoszenie 2/2019 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1851
Ogłoszenie nr 3/2019 - Konkurs na stanowisko ds. realizacji wniosków i kontroli Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 2451
Ogłoszenie nr 2/2019 - Konkurs na stanowisko doradcy energetycznego Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 2063
Ogłoszenie nr 1/2019 - Konkurs na stanowisko ds. realizacji wniosków i kontroli Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 2550
Ogłoszenie nr 4/2018 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 2010
Ogłoszenie nr 4/2018 - informacja o terminie rozmów Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1885
Ogłoszenie nr 4/2018 - informacja o terminie rozmów Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1634
Ogłoszenie nr 4/2018 - Lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1845
Ogłoszenie nr 3/2018 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1901
Ogłoszenie nr 4/2018 - Konkurs na stanowisko doradcy energetycznego Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1682
Ogłoszenie nr 2/2018 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1791
Ogłoszenie nr 3/2018 - Lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1844
Ogłoszenie nr 2/2018 - Lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1658
Ogłoszenie nr 3/2018 - Konkurs na stanowisko ds. realizacji wniosków i kontroli Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1650
Ogłoszenie nr 2/2018 - Konkurs na stanowisko doradcy energetycznego Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1705
Ogłoszenie nr 1/2018 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1566
Ogłoszenie nr 1/2018 - Lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1808
Ogłoszenie nr 1/2018 - Konkurs na stanowisko ds. realizacji wniosków i kontroli Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1771

Podkategorie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie działa na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2018.799) jako samorządowa osoba prawna w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2017.2077 z późn.zm.).

Zasady, organizację i tryb działania Wojewódzkiego Funduszu określa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie trybu działania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz.U.2017.2386) oraz „Regulamin Organizacyjny Biura WFOŚiGW w Rzeszowie”.

Środki przeznaczane na wsparcie realizacji zadań ochrony środowiska pochodzą m.in. z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych za nieprzestrzeganie warunków korzystania ze środowiska. Środki finansowe przeznaczone przez Wojewódzki Fundusz na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, są środkami publicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn.zm.).

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie działa na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2018.799 z późn.zm.).

W rozumieniu ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U.2017.1579 z późn.zm.) Fundusz jest samorządową osobą prawną.

Środki finansowe przeznaczone przez Wojewódzki Fundusz na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, są środkami publicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn.zm.).

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz.U.2010.226.1479).

Pomoc publiczna udzielana jest na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.2018.362).

Działalność Funduszu polega na finansowaniu zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2018.799), w oparciu o uchwalane corocznie plany działalności i listy przedsięwzięć priorytetowych.

Pomoc finansowa Funduszu, o której mowa w ust. 1 kierowana jest do podmiotów korzystających ze środowiska w rozumieniu art. 3, pkt 20 w/w ustawy.

Pomoc finansowa udzielana jest w formie pożyczek i dotacji, przy czym podstawową formą pomocy są pożyczki.

Przy wyborze i ocenie wniosków o udzielenie pomocy finansowej Fundusz kieruje się "Kryteriami wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie", natomiast pomoc finansowa udzielana jest w oparciu o "Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji przez WFOŚiGW w Rzeszowie" - dokumenty uchwalane przez Radę Nadzorczą Funduszu.