Dostęp do informacji publicznej

Osoby zainteresowane uzyskaniem informacji publicznej związanej z zakresem działalności WFOŚiGW w Rzeszowie, nieudostępnionej w BIP powinny wypełnić Wniosek o udostępnienie informacji publicznej a następnie przekazać go osobiście, listownie lub w formie elektronicznej do siedziby Funduszu w Rzeszowie.

Zasady obowiązujące w zakresie dostępu do informacji publicznej:

  1. decyzję o udostępnieniu informacji publicznej podejmuje każdorazowo Prezes Zarządu. W przypadku zapytań dotyczących wykazu spraw oraz stanu załatwianych spraw, stosownej informacji może również udzielić kierownik działu odpowiedzialnego za daną sprawę.
  2. WFOŚiGW w Rzeszowie udziela informacji publicznych w terminie niezbędnym do jej przygotowania.
  3. w przypadku, gdy udzielenie stosownej informacji wymaga zaangażowania znaczących nakładów pracy lub materiałów, WFOŚiGW w Rzeszowie udziela informacji dopiero po uiszczeniu przez osobę wnioskującą kosztów przygotowania informacji.

Formularz wniosku - do pobrania w formacie PDF.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 11 styczeń 2019 13:18 Marcin Pasieka