23 czerwca w Rzeszowie odbyło się uroczyste wręczenie promes na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W wydarzeniu, które miało miejsce w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP udział wziął Pan Adam Skiba -Prezes Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie.

Promesy otrzymały 32 jednostki OSP z terenu województwa podkarpackiego. Łączna kwota dofinansowania zakupu 22 średnich i 10 lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych to prawie 20 mln złotych.

Montaż finansowy inwestycji złożony jest ze środków finansowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Zakupy zostały również wsparte dotacjami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Pozostałe źródła finansowania w kwocie 5 mln zł to środki Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, samorządów terytorialnych oraz środki przekazywane przez zakłady ubezpieczeń.
W uroczystości uczestniczyli również : poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, wicemarszałek województwa podkarpackiego Piotr Pilch, podkarpacki komendant wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej Babiec wraz z zastępcą bryg. Andrzejem Marczenią, oraz przedstawiciele samorządów.

Wręczenie promes

Wręczenie promes

Wręczenie promes

Wręczenie promes

 

W piątek 5 czerwca br. miało miejsce podpisanie umowy pożyczki na zadanie: Zakup fabrycznie nowego samochodu ciężarowego specjalnego, z zabudową ssąco- płuczącą, z systemem odzysku wody przeznaczonej do ciśnieniowego czyszczenia sieci kanalizacyjnej, wraz z usuwaniem osadów i o ciągłym procesie recyrkulacji wody.

Wsparcie zostało udzielone Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Holding Komunalny Spółka z o.o. w Krośnie i wyniosło 1.528.000,00 zł

Z ramienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie umowę podpisał Prezes Zarządu Pan Adam Skiba, natomiast ze strony Pożyczkobiorcy Prezes Zarządu Pan Janusz Fic oraz członek Zarządu Pan Zdzisław Syzdek.

Podpisanie umowy z MPGK Krosno

 

Logo

 

Biuro WFOŚIGW w dniu 12.06 br. - będzie NIECZYNNE.


Wszystkich beneficjentów i chcących zasięgnąć informacji zapraszamy także do kontaktu telefonicznego w dniu 06.06.2019 r.(sobota),
w którym Fundusz będzie pracował w zamian dzień wolny 12.06.2020 r.

WFOŚiGW w Rzeszowie informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeznaczy 10 mln zł na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego zaangażowanych w adaptację do zmian klimatu.

Nowy konkurs na najbardziej zielono-niebieską infrastrukturę ma ruszyć już w czerwcu. To element projektu Ministra Klimatu pn.: "Miasto z klimatem".

Konkurs dotacji na najbardziej zielono-niebieski projekt - Miasto z klimatem - Zielono-niebieska infrastruktura stanowi część Programu Priorytetowego NFOŚiGW "Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska".

W konkursie dofinansowywane będą rozwiązania miejskie służące adaptacji do zmian klimatu oraz ochronie klimatu.

Budżet konkursu wynosi 10 mln zł.

Konkurs skierowany zostanie do miast (beneficjenci – dwie kategorie: miasta do 100 tys. mieszkańców, miasta powyżej 100 tys. mieszkańców).

Wysokość dotacji: do 1 mln zł lub max do 50% kosztów projektu.

Będzie istniała możliwość dofinansowania inwestycji już rozpoczętych, ale niezakończonych przed dniem złożenia wniosku.

Więcej informacji znajduje się pod następującym linkiem: https://www.gov.pl/web/klimat/miasto-z-klimatem--zielono-niebieska-infrastruktura-nowe-mozliwosci-dla-gmin.

 

Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych
wypełnionych nadzieją budzącej się do życia
wiosny i wiarą w sens życia.
Niech Zmartwychwstały błogosławi!

 

 

Zastępca Prezesa
WFOŚiGW w Rzeszowie

Bogusław Kida

Kartka Wielkanoc 2020

Prezes
WFOŚiGW w Rzeszowie

Adam Skiba