W Rzeszowie, w urzędzie marszałkowskim, został zainaugurowany program „Prosto po Czyste Powietrze”. Będzie on realizowany przez spółkę PGNiG Obrót Detaliczny, a jego celem jest wsparcie mieszkańców Podkarpacia w wymianie starych pieców, tzw. kopciuchów.

Program PGNiG startuje na Podkarpaciu, gdyż województwo przyjęło lokalną uchwałę antysmogową. Zgodnie z nią do końca tego roku, wszyscy mieszkańcy, którzy mają kotły na paliwo stałe, czyli np. na węgiel, starsze niż 10 lat – muszą je wymienić.

04

O szczegółach projektu mówili podczas konferencji jej uczestnicy: Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego, Arkadiusz Sekściński – wiceprezes ds. Rozwoju PGNiG, Henryk Mucha – prezes PGNiG Obrót Detaliczny, Bartłomiej Orzeł – pełnomocnik rządu ds. Programu Czyste Powietrze, Adam Skiba – prezes WFOŚiGW. W konferencji uczestniczyła także Anna Huk – członek zarządu województwa podkarpackiego oraz Mariusz Król – przewodniczący komisji rolnictwa, rozwoju obszarów wiejskich i ochrony środowiska w Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W dniu wczorajszym w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie, miało miejsce podpisanie i przekazanie umów na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Cześć 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” tzw. "Mały Strażak" z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Celem programu „Mały Strażak” jest doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych celem zwiększenia potencjału technicznego.

OSP Łańcut

Umowy z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego zostały podpisane i wręczone przez Zastępcę Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie Pana Bogusława Kidę. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli: Poseł na Sejm RP Kazimierz Gołojuch, Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Andrzej Marczenia, Komendant Powiatowy PSP w Łańcucie st. bryg. Bogusław Golenia oraz Wiceprezes ZOSP RP w Łańcucie dh Adrzej Leniar.

image0000002

image0000001

W dniu dzisiejszym, w Centrum Konferencyjnym Hotelu Nafta w Krośnie odbywa sie Konferencja towarzysząca uroczystemu podpisaniu umowy o dofinansowanie Projektu pn. " Zintegrowany system gospodarki odpadowo- energetycznej w Regionie Południowym województwa podkarpackiego- II etap" na realizację zadania pn. "Budowa bloku energetycznego opalanego paliwem wytworzonym na bazie pozostałości z sortowania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą przygotowania i magazynowania paliwa". Krosnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. zostanie wsparty dotacją z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 50.000.000 zł oraz pożyczką preferencyjną w wysokości 61.743.000 zł

Budowa bloku energetycznego zamknie cykl inwestycyjny, który stworzy w regionie kompleksowy system zagospodarowania odpadów zapewniający maksymalizację odzysku surowcowego oraz termiczne zagospodarowanie pozostałości z sortowania z efektywnym odzyskiem energii w układzie kogeneracyjnym na potrzeby Miasta Krosna.

Ze względu na wieloletnią i owocną współpracę WFOŚiGW w Rzeszowie z Holdingiem, w tymże wydarzeniu uczestniczy również Prezes WF Pan Adam Skiba, natomiast umowę z ramienia NFOŚiGW podpisuje Z-ca Prezesa Zarządu Pan Dominik Bąk. W konferencji biorą równiez udział przedstawiciele 27 samorządów, które podpisały porozumienia z Holdingiem.

Biuro WFOŚIGW w dniu 04.06 br. piątek - będzie NIECZYNNE.

Wszystkich beneficjentów i chcących zasięgnąć informacji zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego codziennie w godz. 7.30-15.30

            

 

 
DSC 1551eee
W ostatnią niedziele maja br. miała miejsce uroczystość przekazania samochodów ratowniczo-gaśniczych, połączona z Gminnymi Obchodami Dnia Strażaka w Gminie Zarzecze. Samochody otrzymały dwie Jednostki OSP, Rozniatów oraz Siennów.
W uroczystościach rozpoczętych mszą świętą wzięli udział znamienici goście w osobach Pani Minister Anna Schmidt , Pana Senatora Mieczysława Golby, Pani V-ce Marszałek Anna Huk , Pana Prezesa WFOŚiGW Adam Skiba , Kapelana Powiatowego Strażaków Ks. Jakub Sieniawski , Komendanta Powiatowego PSP Marcin Lachnik , V-ce Prezesa ZW ZOSP Wieslaw Kubicki Pan Z-ca Dyrektora PUP Łukasz Kawaliło
Podziękowania dla Pana Wójta Tomasz Bury oraz Zarządu Gminnego OSP za bardzo sprawną organizację uroczystości.
 
DSC 1454bbbDSC 1538ddd