image0000002

image0000001

W dniu dzisiejszym, w Centrum Konferencyjnym Hotelu Nafta w Krośnie odbywa sie Konferencja towarzysząca uroczystemu podpisaniu umowy o dofinansowanie Projektu pn. " Zintegrowany system gospodarki odpadowo- energetycznej w Regionie Południowym województwa podkarpackiego- II etap" na realizację zadania pn. "Budowa bloku energetycznego opalanego paliwem wytworzonym na bazie pozostałości z sortowania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą przygotowania i magazynowania paliwa". Krosnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. zostanie wsparty dotacją z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 50.000.000 zł oraz pożyczką preferencyjną w wysokości 61.743.000 zł

Budowa bloku energetycznego zamknie cykl inwestycyjny, który stworzy w regionie kompleksowy system zagospodarowania odpadów zapewniający maksymalizację odzysku surowcowego oraz termiczne zagospodarowanie pozostałości z sortowania z efektywnym odzyskiem energii w układzie kogeneracyjnym na potrzeby Miasta Krosna.

Ze względu na wieloletnią i owocną współpracę WFOŚiGW w Rzeszowie z Holdingiem, w tymże wydarzeniu uczestniczy również Prezes WF Pan Adam Skiba, natomiast umowę z ramienia NFOŚiGW podpisuje Z-ca Prezesa Zarządu Pan Dominik Bąk. W konferencji biorą równiez udział przedstawiciele 27 samorządów, które podpisały porozumienia z Holdingiem.