Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, że z dniem 5 maja 2021 roku wstrzymuje nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji na zadania z zakresu Poprawa jakości powietrza oraz Transformacja energetyczna gospodarki z powodu wyczerpania alokacji środków finansowych przeznaczonych na ten cel.