260 tys. złotych łącznie ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Rzeszowie na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Iskrzyni. Dofinansowanie to było możliwe dzięki Ogólnopolskiemu Programowi Finansowania Służb Ratowniczych, który to umożliwia wsparcie jednostek OSP z terenu woj. podkarpackiego na niespotykaną dotąd skale.

OSP Iskrzynia

W środę 20 stycznia br. powitano uroczyście wyczekiwany przez jednostkę OSP w Iskrzyni samochód, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności w związku z sytuacją pandemiczną.

Prezes WF Adam Skiba życzył druhom aby ten samochód służył im w wypełnianiu zadań i powinności, które sami na siebie nałożyli w ochronie mienia i zdrowia lub niesienia pomocy poszkodowanym w wypadkach.

OSP Iskrzynia

 

OSP Iskrzynia

 

OSP Iskrzynia

 

OSP Iskrzynia