W Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) opublikowano Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie zatwierdzone Uchwałą Nr 3/2020 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Rzeszowie z dnia 21 lutego 2020 r.