15 października 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego odbyła się konferencja pn.: „Efekty współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy, na rzecz wspierania rozwoju pszczelarstwa i bioróżnorodności w rolnictwie”, połączona z obchodami 25-lecia działalności WFOŚiGW w Rzeszowie. Olbrzymia Sala Audytoryjna wypełniona została po brzegi. Odwiedzili nas goście z całej Polski, nasi przyjaciele i współpracownicy. To dowód na to, że sprawy Funduszu, sprawy środowiska dla wielu osób są bliskie. Każda gmina w województwie podkarpackim skorzystała z dofinansowania WFOŚiGW w Rzeszowie. Zrealizowanych zostało wiele inwestycji. Wśród nich olbrzymie, wielomilionowe przedsięwzięcia, ale i drobne projekty.

25-lecie WFOŚiGW w Rzeszowie

Jubileusz WFOŚiGW w Rzeszowie wpisał się w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl w swoim wystąpieniu nawiązał do wspierania bioróżnorodności oraz akcji sadzenia drzew miododajnych "100 drzew na 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę". Jej celem jest tworzenie żywych pomników pamięci o tamtych wydarzeniach w formie parków, skwerów i alei. Miejsca nasadzeń będą oznaczone tablicami informacyjnymi. Inicjatywa ta wpłynie jednocześnie na wzbogacenie środowiska przyrodniczego, powiększenie bazy pożytków dla pszczół, a tym samym na poprawę bioróżnorodności.

Konferencja była również okazją do podsumowania 25-lecia działalności Wojewódzkiego Funduszu, którego dokonał Prezes Zarządu Adam Skiba. Była także okazją do wręczenia odznaczeń państwowych pracownikom Funduszu nadanych przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Odznaczenia w imieniu Prezydenta, wręczyła Pani Lucyna Podhalicz, Wicewojewoda Podkarpacki. Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl podziękował Prezesowi Zarządu Wojewódzkiego Funduszu za aktywną działalność na rzecz ochrony środowiska na Podkarpaciu, jednocześnie pogratulował jubileuszu 25-lecia i złożył życzenia pracownikom tej instytucji.

25-lecie WFOŚiGW w Rzeszowie

25-lecie WFOŚiGW w Rzeszowie

25-lecie WFOŚiGW w Rzeszowie

25-lecie WFOŚiGW w Rzeszowie

25-lecie WFOŚiGW w Rzeszowie

25-lecie WFOŚiGW w Rzeszowie

25-lecie WFOŚiGW w Rzeszowie

25-lecie WFOŚiGW w Rzeszowie

25-lecie WFOŚiGW w Rzeszowie