W dniu 20 lutego 2018 r. Prezes WFOŚiGW w Rzeszowie Pan Adam Skiba uczestniczył w rocznej naradzie Państwowej Straży Pożarnej województwa podkarpackiego.

W naradzie wzięli udział również marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl oraz wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, kapelan rzeszowskich strażaków ks. Paweł Samborski, przedstawiciele związków zawodowych, komendanci miejscy i powiatowi oraz kadra kierownicza KW PSP w Rzeszowie.

Narada Strażaków

Narada miała na celu podsumowanie działalności podkarpackiej Państwowej Straży Pożarnej w 2017r., była również okazją do podziękowania za służbę na rzecz mieszkańców naszego regionu.

Podczas spotkania zostały wręczone akty przekazania sprzętu kupionego w ubiegłym roku, min. dzięki wsparciu  środków WFOŚiGW w Rzeszowie.

Narada Strażaków

Narada Strażaków

Narada Strażaków

Narada Strażaków

Narada Strażaków

Narada Strażaków

Narada Strażaków

Narada Strażaków

Narada Strażaków