Konkurs Produkt w Obiegu


Zapraszamy do udziału w konkursie Ministra Środowiska p.n. Produkt w obiegu.

Zgłoszenia przyjmowane są do 2 października 2017 r.

Celem Konkursu jest:

Logo Produkt w Obiegu
  • promocja i upowszechnianie osiągnięć w dziedzinie ekologicznego, zrównoważonego projektowania oraz zastosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie ponownego włączenia produktu do obiegu - po zakończeniu użytkowania w jego pierwotnej formie,
  • pogłębianie wiedzy o gospodarce o obiegu zamkniętym wśród przedsiębiorców, klientów docelowych, jak i społeczeństwa,
  • propagowanie idei dotyczącej minimalizacji wpływu na środowisko tworzonych, produkowanych wytworów przez taki wybór materiałów i ich zaprojektowanie, który umożliwi ich powtórne wykorzystanie,
  • wspieranie producentów, projektantów, dystrybutorów, usługodawców, którzy swoimi produktami lub projektami, wpisują się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym.

Warunki uczestnictwa i pozostałe informacje na stronie www Ministerstwa Środowiska: