W dniu 28 czerwca br. w siedzibie WFOŚiGW miało miejsce Seminarium: „Gospodarka zasobami wodnymi na obszarach wiejskich”.

Seminarium odbyło się z udziałem gości z Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, prof. dr hab. inż. Mirosława Wiatkowskiego z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,  prof. dr hab. Piotra Koszelnika z Politechniki Rzeszowskiej oraz Pracowników WFOŚiGW w Rzeszowie.

Głównym założeniem Seminarium była wymiana doświadczeń i element poznawczy w zakresie:

  • strategii działania WFOŚiGW w Rzeszowie;
  • zarządzania zasobami wodnymi na obszarach wiejskich;
  • przeciwdziałania zjawiskom ekstremalnym – susza, powódź;
  • kształtowania środowiska naturalnego w zlewni rzeki.

Spotkanie zakończono miłym akcentem, mianowicie:

Kapituła Opolskiej Nagrody w Dziedzinie Odnawialnych Źródeł Energii

przyznała statuetkę OPOLSKIEJ OZE w kategorii INSTYTUCJE FINANSUJĄCE EKOENERGETYKĘ, Panu Adamowi Pęziołowi - Prezesowi Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie. Nagrodę w imieniu kapituły wręczył Pan Dariusz Sitko - Wicedyrektor OODR w Łosiowie.

Seminarium

Seminarium

Seminarium

Seminarium

Seminarium

Seminarium