WFOŚiGW w Rzeszowie informuje, że od dnia 2 marca 2015r. następuje zmiana adresu siedziby Przedstawicielstwa Zamiejscowego w Przemyślu.

Nowy adres:

ul. Tadeusza Kościuszki 2

piętro I

37-700 Przemyśl

(budynek dawnego Kolegium Języków Obcych)


W związku ze zmianą siedziby mogą nastąpić problemy z obsługą połączeń telefonicznych do Przedstawicielstwa.

W przypadku braku możliwości uzyskania połączenia telefonicznego na numery stacjonarne prosimy o połączenie na komórkowy numer Dyrektora Przedstawicielstwa p. Eugeniusza Marcola - 692 427 948.