Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, że w związku z nowelizacją Ustawy z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 21 listopada 2014 r. poz. 1626) zmianie uległ numer rachunku bankowego. Obsługę bankową rachunków wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w imieniu Ministra Finansów przejął Bank Gospodarstwa Krajowego.

Nowy rachunek w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Rzeszów nr: 63 1130 1105 0005 2084 8520 0001.