Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Rzeszowie,  informuje o okresowym zawieszeniu udzielania pomocy finansowej w formie dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w roku 2014. Powodem tego jest posiadanie środków w wysokościach umożliwiających pomoc finansową bezpośrednio przez WFOŚiGW w Rzeszowie.