Informujemy, że od dnia 1 listopada 2012r. siedziba Przedstawicielstwa Zamiejscowego w Krośnie mieści się przy ul. Bieszczadzkiej 1 w Krośnie.