Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie przystąpił do realizacji priorytetowego programu NFOŚiGW pod nazwą "Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II - Usuwanie wyrobów zawierających azbest".

Regulamin udzialania dotacji przez WFOŚiGW w Rzeszowie z udziałem środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego pod nazwą "Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II - usuwanie wyrobów zawierających azbest"

Wzór wniosku o dotację (W-11)