Zgodnie z zarządzeniem Nr 2/2010 Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie z dnia 8 stycznia 2010r. dzień        24 grudnia 2010r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.