Zgodnie z zarządzeniem Nr 2/2010 Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie z dnia 8 stycznia 2010r.               dzień 4 czerwca 2010r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony         Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.