Ogłoszenie o konkursie na wybór zadań z dziedziny edukacji ekologicznej w zakresie wspierania produkcji filmowych i radiowych popularyzujących wiedzę przyrodniczą oraz wydawnictw albumowych ukazujących walory przyrodnicze Podkarpacia.
 

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na podstawie części III pkt 4. Załącznika nr 1 do "Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji przez WFOŚiGW w Rzeszowie" ogłasza:

  1. Konkurs na produkcję filmową i radiową popularyzującą wiedzę przyrodniczą.
  2. Konkurs na wydawnictwo albumowe ukazujące walory przyrodnicze Podkarpacia.

Szczegółowe zasady wyboru projektów oraz termin składania wniosków zawiera Regulamin konkursowego wyłonienia zadań z dziedziny edukacji ekologicznej w zakresie wspierania produkcji filmowych i radiowych popularyzujących wiedzę przyrodniczą oraz wydawnictw albumowych ukazujących walory przyrodnicze Podkarpacia - do pobrania plik PDF.